en en

Výstava Paralelná utópia

V ústredí NBS bola v dňoch 14. apríla 2022 až 10. júna 2022 sprístupnená výstava mladých výtvarných talentov Kataríny Balúnovej a Šimona Kučeru s názvom Paralelná utópia.

Na výstave v kurátorskom koncepte Andreja Jaroša sme videli dva modely abstraktného umenia.

Šimon Kučera sa zameriava vo svojej autorskej tvorbe na syntézu farebných plôch do virtuálnych, asymetrických štruktúr. Jeho obrazy majú základ v digitálnej predlohe, ktoré autor využíva pre spracovanie námetov obrazu.

Druhá z prezentovanej dvojice, Katarína Balúnová, tiež pracuje s abstraktnými formami. Jej séria diel zostavená z obrazov, inštalácií a videa sa zaoberá ideou utópie a hľadaním ideálneho, utopicko-imaginárneho mesta.

Tlačová správa

Poster výstavy Paralelná utópia