en en

SIPS

Systém SIPS je platobný systém, ktorý Národná banka Slovenska úspešne prevádzkuje od 1.1.2003.

Zavedenie meny euro si od 1.1. 2009 vyžiadalo zmenu v koncepcii medzibankového platobného styku v Slovenskej republike. Zavedením meny euro sa systém SIPS stal retailovým systémom určeným pre spracovanie klientskych platieb. Medzibankové platby boli presmerované do systému TARGET2.

Systém SIPS je pridruženým systémom systému TARGET2. Od 4. 11. 2013 je platobný systém SIPS pripojený na systém STEP2 a zabezpečuje pre svojich účastníkov spracovanie SEPA platieb nielen na území Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru. Platby sú v systéme SIPS spracovávané v troch klíringových cykloch, výsledky klíringových cyklov sú finančne vyrovnané v systéme TARGET2. Pravidlá fungovania systému SIPS ustanovuje Úplné znenie rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo 16. októbra 2012.