en en

2009

WP 4/2009
Aké faktory vplývajú na dlhodobé úrokové sadzby v rámci EÚ?

Ján Žilinský
úplné znenie v AJ, abstrakt

DP 2/2009
Dobrá rada nad zlato? Inštitúcie pre zodpovednú a transparentnú fiškálnu politiku na Slovensku

Michal Horváth, Ľudovít Ódor
úplné znenie v SJ

DP 1/2009
Efekty menovopolitických šokov na Slovensku

Judita Jurašeková Kucserová
úplné znenie v AJ, abstrakt

PP 2/2009
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

WP 3/2009
DSGE model – Slovensko

Juraj Zeman, Matúš Senaj
úplné znenie v AJ, abstrakt

WP 2/2009
Analýza vplyvu fiškálnej politiky na hospodársky cyklus – aplikácia štruktúrneho VAR modelu

Michal Benčík
úplné znenie v SJ

PP 1/2009
Stručný prehľad vybraných indikátorov konkurencieschopnosti

Judita Jurašeková Kucserová, Ľudovít Ódor, Matúš Senaj, Juraj Zeman
úplné znenie v SJ

WP 1/2009
Rovnovážna úroková miera – teoretické koncepty a aplikácie

Michal Benčík
úplné znenie v SJ

Roky 2005 – 2016

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005