en en

2010

WP 3/2010
Rozdiely v pružnosti miezd na segmentoch trhu práce

Pavel Gertler
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2010
Určujú jednotkové náklady práce infláciu?

Sandra Tatierská
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2010
MUSE: DSGE model slovenskej ekonomiky v menovej únii

Matúš Senaj, Milan Výškrabka, Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ,
odborná publikácia

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2010
Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

DP 1/2010
Ako sa najesť z grafov (10 receptov pre slovensku ekonomiku)

Martin Filko, Štefan Kišš, Ľudovít Ódor, Matej Šiškovič
úplné znenie v SJ , zhrnutie v SJ,
databáza údajov

OP 3/2010
Konkurencieschopnosť podnikov po zavedení eura na Slovensku

Tibor Lalinský
úplné znenie v SJ

Kvartálna fiškálna databáza 1996-2006
Mária Marčanová, Ľudovít Ódor
úplné znenie v SJ, databáza údajov

OP 2/2010
Vplyv celkovej produktivity faktorov na mzdy a jednotkové náklady práce

Michal Benčík
úplné znenie v SJ

Roky 2005 – 2016

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005