en en

2017

WP 12/2017
Porovnanie testov normality pre závislé premenné.

Zacharias Psaradakis, Marián Vávra
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 11/2017
Fiškálne multiplikátory a ich závislosť od interakcií medzi menovou a fiškálnou politikou.
Michal Benčík

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 10/2017
Finančná gramotnosť a doplnkové dôchodkové sporenie na Slovensku.

Zuzana Brokešová, Andrej Cupák, Gueorgui Kolev
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 9/2017
Ako sa prispôsobujú podniky zvýšeniu minimálnej mzdy? Výsledky
prieskumu zo strednej a východnej Európy.

Katalin Bodnár, Ludmila Fadejeva, Stefania Iordache, Liina Malk, Desislava Paskaleva, Jurga Pesliakaitė, Nataša Todorović Jemec, Peter Tóth, Robert Wyszyński
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2017
Odbor výskumu
úplne znenie v SJprezentáciaúdaje ku grafom

WP 8/2017
Asymetrické upravovanie miezd a zamestnanosť v európskych podnikoch

Petra Marotzke, Robert Anderton, Ana Bairrão, Clémence Berson, Peter Tóth
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 7/2017
Siete protistrán v centrálne zúčtovanom celoeurópskom trhu úrokových derivátov

Paweł Fiedor, Sarah Lapschies, Lucia Országhová
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 6/2017
Meranie efektívnosti zmien DPH: aplikácia pre Slovensko
Andrej Cupák, Peter Tóth

úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 5/2017
Makroekonomické dopady Bazilejskej dohody III – výsledky z meta-analýzy
Jarko Fidrmuc, Ronja Lind
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 4/2017
Efektívnosť intervencií NBS na devízovom trhu v období 1999-2007
Biswajit Banerjee, Juraj Zeman, Ľudovít Ódor, William O. Riiska Jr.
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 3/2017
Vládne výdavky a výnosová krivka v dynamickom modeli všeobecnej rovnováhy.
Aleš Maršál
, Lorant Kaszab, Roman Horváth
úplné znenie v AJzhrnutie v SJWP 2/2017Ako vníma trh komunikáciu centrálnych bankárov? Zistenia z vysokofrekvenčných údajov.

Pavel Gertler, Roman Horváth
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

WP 1/2017
Úverový kanál na Slovensku v prostredí nekonvenčnej menovej politiky
Adriana Lojschová
úplné znenie v AJzhrnutie v SJ

Roky 2016 – 2005

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Roky 2004 – 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 – 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ