en en

2018

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2018
Odbor výskumu

úplne znenie v SJ, prezentácia

WP 5/2018
Porovnanie testov symetrie pre závislé premenné
Zacharias Psaradakis, Marián Vávra

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 4/2018
Daň z finančných transakcií a investičné poradenstvo
Michele Dell’Era

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 3/2018
Testovanie pravdepodobnostného rozdelenia predikčných chýb
Marián Vávra

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2018
Rozdiely vo finančnej gramotnosti naprieč krajinami: úloha individuálnych charakteristík a inštitúcií
Andrej Cupák
, Pirmin Fessler, Maria Silgoner, Elisabeth Ulbrich
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2018
Príjmová nerovnosť a ekonomický rast
Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Roky 2017 – 2005

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Roky 2004 – 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 – 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ