en en

2019

WP 9/2019
Fiškálna politika a nominálna časová prémia

Roman Horváth, Lorant Kaszab, Ales Maršál
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 8/2019
PreMISE: DSGE model slovenskej ekonomiky integrovanej v menovej únii

Milan Výškrabka, Martin Železník, Stanislav Tvrz
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

OP 2/2019
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky
Odbor výskumu

úplne znenie v SJ, prezentácia

OP 1/2019
Výsledky tretej vlny zisťovania o financiách a spotrebe domácností (HFCS)
Judita Jurašeková Kucserová, Anna Strachotová

úplné znenie v SJ
analytický komentár Zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností

WP 7/2019
Limity rastu ťahaného zahraničnými investíciami: Analýza dopytu po digitálnych zručnostiach v domácich a zahraničných firmách na Slovensku

Jan Drahokoupil, Brian Fabo
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 6/2019
Trendová inflácia a makrofinancie: záhadné správanie cenového rozptylu
Aleš Maršál
, Katrin Rabitsch, Lorant Kaszab
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 5/2019
Inštitúcie a determinanty prežívania firiem v európskych rozvíjajúcich sa trhoch.
Eduard Baumöhl
, Ichiro Iwasaki, Evžen Kočenda
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 4/2019
Prežívanie firiem v nových členských štátoch EÚ.
Eduard Baumöhl,
Ichiro Iwasaki, Evžen Kočenda
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 3/2019
Konštrukcia ukazovateľa produkčnej medzery na základe výberových ukazovateľov.
Michal Benčík

úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2019
Dynamika výnosovej krivky a fiškálne šoky

Adam Kučera, Evžen Kočenda, Aleš Maršál
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 1/2019
Vplyv spoločnej meny na vývoz: zistenia založené na podnikových údajoch

Tibor Lalinský, Jaanika Meriküll
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Roky 2018 – 2005

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Roky 2004 – 1996

Staršie práce Inštitútu menových a finančných štúdií (predchodcu dnešného odboru výskumu) z rokov 1996 – 2004 nájdete tu: Štúdie IMFŠ