en en

Biatec č. 1/2014

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 1376.3 kB]

Z OBSAHU:

Vo Frankfurte bola odhalená nová bankovka 10 € [.pdf, 164 kB]

Projekt SEPA vstupuje do fázy realizácie [.pdf, 118.1 kB]

Niektoré možnosti hodnotenia úrovne cien bývania [.pdf, 239.4 kB]
(Mikuláš Cár)

Nové štandardy FATF a návrh 4. smernice EÚ v oblasti prevencie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu [.pdf, 67.5 kB]
(Izabela Fendeková)

Komparácia kvality podnikateľského prostredia v krajinách Vyšehradskej štvorky s osobitným akcentom na dostupnosť finančných zdrojov [.pdf, 154 kB]
(Ing. Katarína Belanová, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave)

Liberalizácia čínskeho juanu [.pdf, 183.7 kB]
(Ivana Kurejová)

Trh so zlatom [.pdf, 214.8 kB]
(Juraj Zeman)

Národohospodár Peter Zaťko [.pdf, 59.8 kB]
(doc. Ing. Ivan Figura, CSc.)

Predstavujeme novú 10-eurovú bankovku série Európa [.pdf, 184.1 kB]
(Gabriel Schlosser)

English summary [.pdf, 43.6 kB]