en en

Biatec č. 10/2015

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 10142.5 kB]

Z OBSAHU:

Očakávaný makroekonomický vývoj SR [.pdf, 138.7 kB]
(Ján Beka)

Začiatky slovenskej hospodárskej štatistiky [.pdf, 928.5 kB]
(František Chudják, Andrea Leková)

Ervin Hexner (Zabudnutý ekonóm) [.pdf, 996 kB]
(Roman Holec)

V obehu je nová 20-eurová bankovka [.pdf, 75.8 kB]

Slovenský finančný sektor z pohľadu finančnej stability1 [.pdf, 479.4 kB]
(Ľuboš Šesták)

Študenti to s finančnou gramotnosťou nepreháňajú
(Pavel Škriniar a Miroslav Kmeťko) [.pdf, 141.6 kB]

Významné zmeny v ochrane vkladov na Slovensku) [.pdf, 177.7 kB]
(Rudolf Šujan)

Teória a prax uzatvárania zmlúv o spotrebiteľskom úvere v nebankových spoločnostiach [.pdf, 111.7 kB]
(Zuzana Szabó)

Analýza účinkov rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci Haasová na aktuálnu súdnu prax [.pdf, 246.5 kB]
(Martin Timcsák a Jana Bajtošová)

Prečo je potrebné reformovať náš dôchodkový systém? [.pdf, 132.4 kB]
(Jozefína Žáková a Miroslav Čamek)

English summary [.pdf, 101.9 kB]