en en

Publikácie ECB

Ekonomický bulletin ECB

Ekonomický bulletin vychádza osemkrát do roka, vždy dva týždne po zasadaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Národná banka Slovenska zabezpečuje preklad bulletinu v marci, júni, septembri a decembri. Všetky vydania v anglickom jazyku sú k dispozícii na stránke Ekonomického bulletinu ECB.

Ekonomický bulletin ECB, číslo 4/2024

1.94 MB


Výročná správa ECB

Výročná správa Európskej centrálnej banky informuje o úlohách a činnostiach Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) vrátane samotnej ECB a o menovej politike Eurosystému v danom roku. Zverejňuje sa zvyčajne v druhom štvrťroku nasledujúceho roka. Všetky vydania v oficiálnych jazykoch EÚ sú na stránke Výročnej správy ECB.


Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

Európska centrálna banka ako orgán európskeho bankového dohľadu nad najväčšími bankami zúčastnených štátov každoročne pripravuje výročnú správu o svojej činnosti v tejto oblasti. Správa sa zverejňuje zvyčajne v marci nasledujúceho roka. Všetky vydania v jazykoch zúčastnených krajín sú na stránke Výročnej správy bankového dohľadu ECB.


Konvergenčná správa ECB

Od 1. januára 1999 bolo euro postupne zavedené v devätnástich členských štátoch EÚ, ktoré splnili konvergenčné (maastrichtské) kritériá pre prijatie eura a vstup do eurozóny. V tejto správe sa hodnotí sedem z ôsmich krajín Únie, ktoré spoločnú menu zatiaľ neprijali. Dánsko, ôsma krajina nepatriaca do eurozóny, v roku 1992 oznámilo Rade Európskej únie svoje rozhodnutie nezapojiť sa do tretej fázy hospodárskej a menovej únie (HMÚ), teda neprijať euro. Konvergenčná správa o Dánsku sa preto vypracúva iba na žiadosť tejto krajiny. Keďže Dánsko takúto žiadosť nepredložilo, v správe sa hodnotí týchto sedem štátov: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko. Všetky vydania v oficiálnych jazykoch EÚ sú na stránke Konvergenčnej správy ECB.

Súčasťou Konvergenčnej správy ECB z júna 2022 je podrobnejšie hodnotenie Chorvátska, z dôvodu prijatia eura v tejto krajne od 1. januára 2023.