en en

Publikácie ECB

Ekonomický bulletin ECB (predtým Mesačný bulletin ECB)

Ekonomický bulletin vychádza dva týždne po zasadaní Rady guvernérov ECB, osemkrát do roka. Národná banka Slovenska zabezpečuje preklad bulletinu v marci, júni, septembri a decembri. Všetky vydania Ekonomického bulletinu ECB v anglickom jazyku sú k dispozícii na stránke Európskej centrálnej banky.

Výročná správa ECB

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu

Konvergenčná správa ECB

Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne

Ďalšie materiály ECB

Príručka pre konzultácie vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou, jún 2005