en en

Kryté dlhopisy

Krytý dlhopis je zabezpečený dlhový cenný papier, ktorý je krytý súborom aktív (napr. úvermi alebo cennými papiermi), na ktoré majú investori prednostné právo v prípade zlyhania. 

  • Viac informácií

    Ochrana investora má tak povahu dvojitého zabezpečenia, čo znamená, že investor má nárok voči emitentovi (banke) a v prípade zlyhania emitenta (banky) má investor prednostný nárok na istinu a úroky z aktív v krycom súbore. Krytý dlhopis obsahuje štrukturálne prvky, ktorými je definovaný a bez ktorých nemá charakter vysoko likvidného aktíva.

    História európskych krytých dlhopisov začína v Dánsku a v Nemecku (Prusko, v roku 1769), kde nepretržite fungujú už viac ako 250 rokov.