Strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur

Martin Kukučín - 150. výročie narodenia

Martin Kukučín (17. 5. 1860 - 21. 5. 1928) je jeden z najvýznamnejších a zároveň najobľúbenejších slovenských spisovateľov. Jeho prozaické dielo dokáže aj súčasného čitateľa osloviť živým, prirodzeným jazykom i nadčasovými témami. Do slovenskej literatúry priniesol postavy obyčajných dedinských ľudí s ich každodenným životom i bohatým jazykovým prejavom, čo zásadne ovplyvnilo ďalší vývin našej prózy i literárneho jazyka.

Medzi Kukučínove najznámejšie diela patria krátke humoristické prózy z dedinského (Rysavá jalovica) alebo študentského (Mladé letá) prostredia. Za dlhoročného lekárskeho pôsobenia na ostrove Brač vznikol jeho najznámejší román Dom v stráni. Priekopnícke sú i jeho ďalšie diela: psychologicky prenikavá novela Neprebudený, novela Dve cesty s témou smrti a hľadania zmyslu pozemskej existencie, či novela Dies irae, v ktorej nastoľuje problém viny v medziľudských vzťahoch. Ako realistický prozaik videl rozpornosť ľudského života, ako veriaci humanista hľadal jeho harmóniu.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je zobrazená krajina na ostrove Brač s autentickým „domom v stráni", známym z rovnomenného literárneho diela Martina Kukučína. V ľavej časti je strom olivovníku v spodnej časti doplnený listami a plodmi viniča, v pravej časti je  plachetnica. Vpravo od nej je štátny znak Slovenskej republiky. V strede mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO", pod ktorým je umiestnený názov štátu SLOVENSKO a letopočet 2010. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Miroslava Rónaia MR sú umiestnené pri ľavom okraji mince.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je zobrazený portrét Martina Kukučína. V pravo od neho je mláďa kukučky, ktoré je symbolom spisovateľovho pseudonymu. Pod portrétom je faximile podpisu Dr. Matej Bencúr. Pri pravom okraji mince je v opise meno a priezvisko MARTIN KUKUČÍN a vľavo od portrétu sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia 1860 – 1928. Pod faximile podpisu je umiestnená značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami a vpravo od nej sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany mince Mgr. art. Petra Valacha PV.

Údaje o minci

Autori: averz: Miroslav Rónai
reverz: Mgr. art. Peter Valach
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Hrana: nápis: " ─ PROZAIK ─ DRAMATIK ─ PUBLICISTA"
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Rytec: Dalibor Schmidt
Náklad: v bežnom vyhotovení 7 500 ks
v proof vyhotovení 9 300 ks
Emisia: 3. 5. 2010

Výsledky súťaže

Informačný leták [.pdf, 558.8 kB]