en en

Správa o výskyte falzifikátov eurových platidiel zadržaných v prvom polroku 2019

Bankovky

V prvom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 661 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2018 je počet zadržaných falzifikátov o 5,4 % nižší. Z uvedeného počtu 1 % falzifikátov zadržala polícia mimo peňažný obeh.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obdobie I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I.
Kusy 979 1 736 1 910 1 556 1 878 1 046 1 852 1 346 1 507 1 457 774 699 661

V prvom polroku 2019 tvorili najväčší podiel falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (52,5 %) a 100 EUR (21,3 %).

Prehľad zadržaných falzifikátov podľa nominálnych hodnôt:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Spolu
kusy 9 20 104 347 141 25 15 661
% 1,4 3,0 15,7 52,5 21,3 3,8 2,3 100,0

Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek tomu je možné falzifikáty odhaliť aj bez použitia technických pomôcok, ak sa prijímaniu peňazí venuje dostatočná pozornosť.

Falzifikáty sú ľahko rozpoznateľné od pravých bankoviek použitím jednoduchého testu, ktorý spočíva v skúške hmatom – pohľadom – naklonením. Kombináciou týchto krokov je možné spoľahlivo odhaliť falošnú bankovku.

Mince

V prvom polroku 2019 bolo na území Slovenska zadržaných 567 kusov falzifikátov eurových mincí. Najväčší podiel tvorili falzifikáty mincí v nominálnej hodnote 2 eurá (80,8 %). Všetky boli zadržané v obehu.

Vývoj množstva falzifikátov euromincí zadržaných na Slovensku:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obdobie I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I. II. I.
Kusy 3 216 29 271 1 511 1 213 971 854 9 622 638 574 507 570 679 567

Z hľadiska kvality vyhotovenia falzifikátov euromincí ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné odhaliť falzifikát, najmä ak sa prijímaným minciam nevenuje dostatočná pozornosť.

Prehľad zadržaných falzifikátov euromincí podľa nominálnych hodnôt:

20 centov 50 centov 1 € 2 € Spolu
kusy 1 66 42 458 567
% 0,2 11,6 7,4 80,8 100,0

Najdostupnejšou pomôckou pre rozpoznanie podozrivých mincí je jednoduchý magnet. Euromince nominálnych hodnôt 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri eurominciach v nominálnej hodnote 2 eurá je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

Jednoduchý spôsob overovania pravosti eurových mincí.

Bližšie informácie o spoločných a jednotlivých národných stranách obehových euromincí možno získať na internetovej stránke ECB alebo NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.