en en

2001

Vývoj priemerných úrokových mier korunových vkladov (%)
2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vklady spolu 5,52 5,34 5,36 5,26 5,20 5,16 5,08 5,09 5,04 4,98 4,94 4,87
z toho
neterminované 2,93 2,62 2,61 2,57 2,53 2,57 2,50 2,47 2,50 2,40 2,40 2,47
terminované 6,44 6,30 6,32 6,21 6,18 6,13 6,08 6,11 6,10 6,06 6,00 5,98
– do 7 dní 5,92 5,77 6,72 5,96 5,89 5,60 5,61 6,16 6,40 6,25 5,84 5,99
– do 1 mesiaca 6,16 5,85 5,81 5,95 5,95 5,95 5,85 5,88 5,82 5,78 5,71 5,86
– do 3 mesiacov 6,73 6,60 6,51 6,43 6,37 6,32 6,35 6,30 6,29 6,26 6,25 6,23
– do 6 mesiacov 6,50 6,29 6,23 6,14 6,07 6,10 6,06 6,06 6,02 6,08 6,58 6,51
– do 9 mesiacov 8,70 8,28 7,63 7,28 7,32 6,76 6,66 6,63 6,57 6,54 6,50 6,51
– do 1 roka 7,19 7,04 6,84 6,73 6,68 6,63 6,55 6,46 6,42 6,37 6,28 6,34
– do 18 mesiacov 8,50 8,53 8,51 8,46 8,24 7,90 7,58 6,93 6,86 6,79 6,77 6,73
– do 2 rokov 6,90 6,91 6,76 6,73 6,73 6,73 6,75 6,73 6,69 6,68 6,62 6,53
– do 3 rokov 10,83 11,08 10,84 10,79 10,75 10,63 10,61 10,43 10,47 10,32 10,28 10,34
– do 4 rokov 8,88 8,80 8,72 8,62 8,55 8,47 8,33 8,34 8,34 8,24 8,22 8,26
– do 5 rokov 12,08 10,37 9,85 9,41 9,02 8,80 8,52 8,32 8,24 8,18 8,14 7,89
– nad 5 rokov 4,63 4,77 4,76 4,75 4,71 4,68 4,62 4,60 4,55 4,49 4,34 3,76
krátkodobé 6,54 6,33 6,38 6,25 6,21 6,15 6,10 6,15 6,15 6,11 6,06 6,14
strednodobé 7,71 7,75 7,63 7,60 7,57 7,54 7,50 7,41 7,40 7,39 7,34 7,31
dlhodobé 4,63 4,77 4,76 4,75 4,71 4,68 4,62 4,60 4,55 4,49 4,34 3,76
netermínované a krátkodobé 5,41 5,16 5,21 5,10 5,04 5,00 4,92 4,94 4,88 4,82 4,79 4,77