en en

2002

Vývoj priemerných úrokových mier korunových vkladov (%)
2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vklady spolu 4,95 4,76 4,77 4,81 4,73 4,86 4,79 4,71 4,76 4,77 3,88 3,46
z toho
neterminované 2,54 2,30 2,30 2,28 2,11 2,32 2,24 2,25 2,13 2,14 1,69 1,64
terminované 5,95 5,74 5,75 5,84 5,77 5,92 5,88 5,79 5,87 5,90 4,84 4,39
– do 7 dní 6,41 5,58 5,63 6,87 5,81 6,90 6,11 5,85 6,09 6,94 4,67 4,04
– do 1 mesiaca 5,84 5,77 5,89 5,78 5,96 5,97 6,17 6,06 6,19 5,93 5,09 4,51
– do 3 mesiacov 6,20 6,11 6,05 5,99 6,04 6,02 6,13 6,10 6,09 6,07 5,64 4,95
– do 6 mesiacov 6,37 6,36 6,34 6,25 6,31 6,33 6,31 6,34 6,18 6,16 5,96 5,59
– do 9 mesiacov 6,48 6,42 6,41 6,36 6,37 6,34 6,34 6,34 6,33 6,30 6,08 5,85
– do 1 roka 6,11 6,06 6,05 5,99 5,98 5,97 5,97 5,88 5,99 5,89 4,34 4,13
– do 18 mesiacov 6,55 6,52 6,48 6,35 6,39 6,32 6,41 6,33 6,18 6,28 6,01 5,84
– do 2 rokov 6,36 6,50 6,31 6,31 6,29 6,28 6,27 6,26 6,32 6,07 2,86 2,78
– do 3 rokov 10,28 10,24 9,62 9,16 8,85 8,59 8,43 7,78 7,91 7,58 7,16 6,80
– do 4 rokov 6,84 6,77 6,75 6,66 6,66 6,65 6,65 6,63 6,63 6,58 5,21 5,05
– do 5 rokov 7,81 7,86 7,76 7,18 6,82 6,81 6,86 6,89 6,82 6,81 6,68 6,47
– nad 5 rokov 3,64 3,14 3,13 3,12 3,12 3,12 3,12 3,11 3,11 3,11 3,10 3,01
krátkodobé 6,14 5,93 5,97 6,09 6,00 6,20 6,14 6,04 6,12 6,17 5,13 4,65
strednodobé 7,10 7,20 6,90 6,79 6,72 6,66 6,64 6,51 6,57 6,36 3,96 3,83
dlhodobé 3,64 3,14 3,13 3,12 3,12 3,12 3,12 3,11 3,11 3,11 3,10 3,01
netermínované a krátkodobé 4,90 4,71 4,75 4,80 4,72 4,88 4,79 4,72 4,75 4,79 3,94 3,47