en en

2003

Vývoj priemerných úrokových mier z korunových vkladov

(%)
Štruktúra vkladov 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VKLADY celkom bez REPO 3,41 3,42 3,32 3,40 3,31 3,23 3,29 3,41 3,22 3,17 3,26 3,01
v tom:
netermínované 1,77 1,63 1,56 1,66 1,53 1,52 1,53 1,65 1,48 1,37 1,49 1,49
termínované celkom 4,68 4,73 4,61 4,72 4,58 4,54 4,60 4,76 4,53 4,48 4,60 4,31
   denné vklady 4,54 5,51 4,69 5,59 4,64 4,59 4,68 6,29 4,45 4,28 5,87 4,08
   do 7 dní 4,38 4,88 4,38 5,06 4,63 4,42 4,59 5,50 4,43 4,52 5,43 4,22
   do 1 mesiaca 4,54 4,70 4,68 4,82 4,73 4,73 4,82 4,90 4,82 4,71 4,69 4,61
   do 3 mesiacov 4,37 4,02 4,14 4,01 4,15 4,12 4,20 4,24 4,06 4,13 4,07 3,75
   do 6 mesiacov 5,17 4,86 4,53 4,21 3,93 3,70 3,70 3,70 3,67 3,63 3,60 3,76
   do 1 roka 5,44 5,35 5,23 5,12 4,97 4,78 4,65 4,34 4,23 4,07 3,88 3,76
   do 2 rokov 5,64 5,52 5,42 5,27 5,18 5,12 5,07 4,79 4,66 4,54 4,30 4,16
   do 5 rokov 6,70 6,14 6,18 6,07 5,64 6,06 5,97 5,86 5,90 5,73 5,37 5,26
   nad 5 rokov 7,18 9,50 8,91 9,02 8,86 8,77 8,79 8,75 8,69 8,66 8,53 8,81
úsporné celkom 2,99 3,03 2,93 2,89 2,87 2,87 2,87 2,85 2,86 2,85 2,87 2,76
v tom: do 3 mesiacov
4,07 4,14 4,01 3,94 3,91 3,92 3,92 3,91 3,92 3,83 3,80 3,40
nad 3 mesiace
2,85 2,88 2,76 2,74 2,72 2,72 2,70 2,68 2,69 2,69 2,72 2,65
v tom: do 1 roka
3,35 3,39 3,25 3,20 3,15 3,18 3,16 3,13 3,14 3,13 3,14 2,88
od 1 do 5 rokov
2,50 2,52 2,31 2,23 2,22 2,23 2,21 2,19 2,21 2,23 2,26 2,13
nad 5 rokov
2,86 2,86 2,84 2,84 2,83 2,84 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,90
REPO 12,00 5,85 6,06 4,84 5,47 5,75 7,15 6,00 10,77
VKLADY celkom (vrátane REPO) 3,77 3,42 3,38 3,40 3,32 3,23 3,54 3,41 3,30 3,17 3,26 3,01
termínované vklady do 1 roka vrátane
4,60 4,66 4,54 4,66 4,53 4,47 4,55 4,72 4,47 4,43 4,57 4,27
od 1 do 5 rokov
6,37 5,95 5,96 5,86 5,52 5,84 5,76 5,61 5,61 5,46 5,08 4,97
nad 5 rokov
7,18 9,50 8,91 9,02 8,86 8,77 8,79 8,75 8,69 8,66 8,53 8,81
dlhodobé celkom
6,48 6,26 6,24 6,10 5,84 6,12 6,05 5,92 5,92 5,78 5,45 5,38
termínované vklady do 2 rokov vrátane
4,61 4,67 4,55 4,67 4,54 4,48 4,55 4,72 4,47 4,43 4,57 4,27
nad 2 roky
6,79 6,53 6,53 6,36 6,03 6,39 6,31 6,22 6,25 6,11 5,81 5,76
termínované a úsporné vklady 4,17 4,23 4,12 4,20 4,11 4,06 4,13 4,24 4,07 4,05 4,14 3,88
   v tom: do 1 roka vrátane
4,39 4,46 4,33 4,43 4,33 4,27 4,34 4,49 4,27 4,25 4,37 4,06
od 1 do 5 rokov
3,62 3,55 3,43 3,39 3,27 3,38 3,35 3,29 3,31 3,29 3,20 3,10
nad 5 rokov
3,01 3,00 3,00 2,97 2,99 2,99 2,98 2,98 2,98 2,99 2,99 3,06
dlhodobé celkom
3,28 3,25 3,19 3,16 3,11 3,16 3,15 3,12 3,12 3,11 3,07 3,08