en en

2005

Vývoj priemerných úrokových mier z korunových vkladov

(%)
Štruktúra vkladov 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12*
VKLADY celkom bez REPO 2,18 1,56 1,58 1,63 1,54 1,59 1,54 1,53 1,53 1,56 1,55 1,44
v tom:
netermínované 0,81 0,56 0,48 0,48 0,48 0,49 0,48 0,48 0,49 0,51 0,52 0,47
termínované celkom 3,02 2,29 2,28 2,34 2,25 2,33 2,28 2,27 2,27 2,31 2,30 2,22
   denné vklady 3,37 2,05 1,49 1,69 1,48 2,01 1,79 1,66 1,71 2,09 1,77 1,70
   do 7 dní 3,14 2,02 2,01 1,91 2,25 2,06 1,86 1,76 1,83 1,89 1,94 2,03
   do 1 mesiaca 3,16 1,88 2,26 2,37 2,30 2,39 2,39 2,42 2,41 2,45 2,48 2,45
   do 3 mesiacov 2,27 2,15 1,90 1,80 1,62 1,60 1,61 1,60 1,56 1,54 1,47 1,44
   do 6 mesiacov 2,32 2,22 1,97 1,89 1,61 1,44 1,30 1,22 1,21 1,20 1,18 1,30
   do 1 roka 2,49 2,47 2,37 2,18 2,13 2,07 1,98 1,90 1,86 1,83 1,71 1,68
   do 2 rokov 4,12 4,09 4,05 4,19 4,21 3,60 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 2,18
   do 5 rokov 3,40 3,34 3,25 3,21 3,21 3,11 3,09 3,02 2,98 2,69 2,49 2,42
   nad 5 rokov 3,01 3,00 2,99 2,99 3,00 3,04 3,03 2,88 2,87 2,87 2,88 2,89
úsporné celkom 1,35 1,18 0,98 0,99 0,93 0,94 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02 1,06
v tom: do 3 mesiacov
1,75 1,46 1,11 1,07 0,97 0,96 0,93 0,93 0,93 0,94 0,94 0,96
nad 3 mesiace
1,14 1,03 0,91 0,94 0,90 0,94 0,97 0,99 1,01 1,04 1,06 1,10
v tom: do 1 roka
1,48 1,26 0,98 0,96 0,87 0,86 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 0,89
od 1 do 5 rokov
0,70 0,98 1,01 1,09 1,12 1,17 1,22 1,26 1,31 1,34 1,38 1,41
nad 5 rokov
0,88 0,79 0,57 0,57 0,57 1,29 1,34 1,31 0,57 0,57 0,57 0,57
REPO 4,10 2,39 2,85 2,87 2,87 2,80 2,80
VKLADY celkom (vrátane REPO) 2,21 1,56 1,59 1,64 1,55 1,60 1,55 1,54 1,54 1,58 1,57 1,46
termínované vklady do 1 roka vrátane
 2,96  2,04  2,09  2,17  2,06  2,16  2,11  2,12  2,13  2,18  2,17  2,12
od 1 do 5 rokov
 3,75  3,71  3,66  3,69  3,69  3,35  3,33  3,29  3,27  3,11  3,01  2,41
nad 5 rokov
 3,01  3,00  2,99  2,99  3,00  3,04  3,03  2,88  2,87  2,87  2,88  2,89
dlhodobé celkom
 3,31  3,29  3,26  3,26  3,27  3,16  3,14  3,04  3,02  2,96  2,93  2,77
termínované vklady do 2 rokov vrátane
 2,95  2,14  2,25  2,27  2,23  2,25  2,20  2,22  2,22  2,26  2,28  2,18
nad 2 roky
 3,11  3,09  3,05  3,04  3,05  3,05  3,04  2,91  2,90  2,82  2,78  2,78
termínované a úsporné vklady  2,84  2,16  2,14  2,20  2,12  2,19  2,15  2,14  2,15  2,19  2,18  2,11
   v tom: do 1 roka vrátane
 2,82  1,96  1,99  2,07  1,95  2,05  2,00  2,01  2,02  2,08  2,08  2,02
od 1 do 5 rokov
 2,78  2,86  2,82  2,85  2,85  2,64  2,63  2,62  2,61  2,52  2,46  1,94
nad 5 rokov
 3,01  3,00  2,99  2,98  3,00  3,04  3,03  2,88  2,87  2,87  2,88  2,89
dlhodobé celkom
 2,90  2,93  2,91  2,92  2,93  2,84  2,83  2,75  2,74  2,70  2,67  2,52