en en

rok 1995

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (%)
1995
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ZO STAVU ÚVEROV SPOLU */ 16,05 16,04 16,00 15,94 15,83 15,78 15,73 15,75 15,77 15,15 14,90 14,78
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra
– verejný sektor 17,07 17,29 17,07 17,05 16,91 16,80 16,81 16,87 16,95 15,79 15,54 15,52
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 16,56 16,36 16,50 16,45 16,34 16,39 16,33 16,30 16,28 15,91 15,65 15,59
b) obyvateľstvo 5,49 5,13 5,39 5,18 5,22 5,17 5,17 5,21 5,25 5,08 5,01 5,06
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 18,71 18,87 18,81 18,39 18,03 17,88 17,62 17,60 17,46 16,72 16,43 16,17
– strednodobé 18,82 18,68 18,69 18,65 18,63 18,40 18,34 18,21 18,20 17,98 17,77 17,77
– dlhodobé 12,85 12,75 12,71 12,80 12,83 12,81 12,89 12,89 13,15 12,44 12,20 12,12
2. Z ČERPANÝCH ÚVEROV SPOLU 19,59 18,49 17,92 16,45 16,44 15,97 15,94 16,25 15,48 14,67 14,91 14,04
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra
– verejný sektor 19,73 19,39 18,56 18,40 17,63 17,80 17,47 16,69 16,58 15,47 17,37 14,23
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 19,51 18,80 18,22 16,50 16,62 16,34 16,24 17,21 16,02 16,35 16,01 14,89
b) obyvateľstvo 15,43 14,98 18,54 16,83 17,40 10,43 16,42 16,41 11,28 15,49 16,12 15,44
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 19,77 18,91 18,17 16,42 16,24 15,83 15,58 15,83 15,18 14,20 14,35 13,68
– strednodobé 19,12 19,30 18,93 17,23 17,81 17,17 17,91 17,44 16,65 16,15 16,83 16,17
– dlhodobé 16,79 13,46 13,40 14,71 16,45 15,14 16,75 17,06 15,85 15,36 16,19 14,37