en en

rok 1996

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (%)
1996
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ZO STAVU ÚVEROV SPOLU */ 14,84 14,43 14,20 14,27 13,95 13,43 13,23 13,25 13,28 13,36 13,42 13,22
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra
– verejný sektor 15,04 14,64 14,22 14,77 14,64 13,44 12,81 12,79 12,93 13,23 13,26 12,95
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 15,71 15,20 15,01 14,87 14,41 14,08 13,98 14,01 13,99 13,94 14,00 13,86
b) obyvateľstvo 5,67 5,59 5,66 5,50 5,58 5,65 5,79 5,94 6,06 6,35 6,47 6,76
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 16,27 15,45 14,96 14,76 14,05 13,60 13,66 13,76 13,81 13,86 14,06 13,86
– strednodobé 17,73 17,18 17,01 16,76 16,46 15,98 15,75 15,73 15,67 15,60 15,51 15,28
– dlhodobé 12,29 12,18 12,14 12,57 12,53 12,01 11,56 11,50 11,50 11,63 11,59 11,36
2. Z ČERPANÝCH ÚVEROV SPOLU 13,42 13,88 13,54 12,80 12,95 12,58 13,23 13,06 13,56 13,57 14,27 13,45
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra
– verejný sektor 13,03 13,92 13,72 13,29 13,99 13,04 12,99 13,01 13,14 12,81 13,03 13,46
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 14,86 14,94 14,59 14,01 13,58 12,42 13,40 13,52 13,83 13,91 14,74 14,23
b) obyvateľstvo 14,26 15,20 14,52 11,56 10,83 10,66 10,54 10,57 10,57 11,18 10,39 10,44
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 13,15 13,31 13,18 12,56 12,77 12,36 13,47 13,40 13,57 13,55 14,46 13,52
– strednodobé 15,25 16,26 15,53 14,15 13,80 13,32 13,21 13,89 14,25 13,33 13,77 13,05
– dlhodobé 14,03 15,00 14,56 13,54 13,94 14,03 12,16 8,72 11,75 14,44 13,54 13,68