en en

rok 1999

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (%)
Štruktúra úverov 1999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. ZO STAVU ÚVEROV SPOLU*/ 16,50 16,37 16,12 15,81 16,09 15,78 15,74 15,25 15,15 15,06 14,82 14,00
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 17,32 17,17 16,92 16,70 17,06 16,78 16,82 16,29 16,23 16,13 15,91 14,72
– verejný sektor 14,72 14,47 14,19 14,14 14,27 14,06 14,07 13,74 13,63 14,13 13,43 11,22
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 17,67 17,61 17,53 17,31 17,45 17,12 17,39 16,86 16,78 16,61 16,44 16,85
b) obyvateľstvo 7,95 8,04 8,07 8,04 8,08 8,01 7,92 7,87 7,56 7,86 7,82 7,89
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 20,89 20,76 20,07 19,65 20,44 19,98 20,15 19,04 18,91 18,58 18,37 18,45
– strednodobé 15,90 15,64 15,56 15,37 15,34 15,28 15,17 14,91 14,85 14,59 14,34 12,64
– dlhodobé 11,84 11,94 11,87 11,56 11,56 11,35 11,24 11,25 11,12 11,44 11,25 10,86
2. Z ČERPANÝCH ÚVEROV SPOLU 19,59 19,50 17,20 16,56 19,48 19,08 15,99 15,42 16,53 15,16 15,67 12,55
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 19,81 19,75 17,35 16,77 19,98 19,37 16,41 15,77 16,74 15,48 16,06 12,58
– verejný sektor 21,51 20,64 18,97 17,09 19,61 21,06 13,53 15,09 16,54 15,14 15,77 10,55
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 22,25 22,76 21,87 21,02 21,62 21,13 20,61 19,99 20,94 19,34 19,84 19,62
b) obyvateľstvo 9,35 9,42 9,81 9,90 9,18 8,79 9,60 8,51 8,00 7,81 7,86 8,04
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 19,83 19,76 17,37 16,73 19,86 19,29 16,29 15,74 16,81 15,40 15,98 16,40
– strednodobé 12,96 11,41 12,47 12,41 16,17 17,57 12,70 10,91 13,25 12,00 11,71 10,36
– dlhodobé 13,69 19,82 11,94 17,67 13,01 12,60 15,16 15,05 13,56 15,33 14,63 14,10