en en

rok 2002

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk*

(%)

Štruktúra úverov 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ZO STAVU ÚVEROV SPOLU 9,78 9,52 9,49 9,50 9,39 9,51 9,57 9,55 9,55 9,46 9,14 8,77
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 10,12 9,77 9,72 9,74 9,66 9,81 9,90 9,88 9,87 9,80 9,36 8,92
– verejný sektor 10,26 9,96 9,76 9,76 9,85 9,83 10,03 9,93 10,04 9,95 9,57 8,88
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 10,33 9,97 9,96 9,93 9,92 10,06 10,18 10,07 10,08 9,96 9,54 9,08
b) obyvateľstvo 8,20 8,15 8,21 8,25 8,17 8,17 8,21 8,15 8,23 8,05 8,13 8,05
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 10,33 9,94 10,04 10,07 9,91 10,14 10,20 10,16 10,08 9,97 9,42 8,92
– strednodobé 10,22 9,99 9,98 9,92 9,82 9,85 9,92 9,93 10,05 9,93 9,71 9,42
– dlhodobé 8,90 8,68 8,59 8,63 8,60 8,69 8,75 8,74 8,68 8,65 8,42 8,11
Z ČERPANÝCH ÚVEROV SPOLU 8,97 9,00 9,01 9,21 8,88 9,60 9,50 9,41 9,47 9,51 8,49 7,80
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 8,94 8,95 8,92 9,17 8,84 9,54 9,44 9,34 9,43 9,43 8,25 7,59
– verejný sektor 9,90 10,18 8,66 10,14 10,10 10,76 10,85 10,55 10,01 10,29 8,81 7,65
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 10,97 10,41 10,23 10,33 10,12 10,43 11,04 10,38 10,45 10,39 9,38 8,87
b) obyvateľstvo 9,89 10,33 10,78 9,85 9,52 9,76 9,75 9,91 9,98 11,13 11,52 9,94
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 8,89 8,90 8,98 9,17 8,82 9,61 9,48 9,39 9,44 9,41 8,23 7,50
– strednodobé 9,98 10,34 9,91 9,52 9,70 9,47 9,84 9,60 9,90 10,78 10,10 9,51
– dlhodobé 9,54 9,87 8,45 9,47 8,95 9,33 9,12 9,40 9,27 9,41 9,22 8,42