en en

rok 2004

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk*/ (%)
Štruktúra úverov 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zo stavu úverov spolu 7,65 7,60 7,57 7,48 7,35 7,18 6,81 6,81 6,74 6,73 6,69 6,43
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 7,75 7,65 7,49 7,31 7,10 6,87 6,30 6,16 6,12 6,06 5,99 5,76
– verejný sektor 7,91 7,92 7,90 7,53 7,23 7,04 5,96 5,69 5,66 5,73 5,67 5,26
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 7,89 7,83 7,64 7,49 7,34 7,08 6,66 6,47 6,43 6,36 6,31 6,11
b) obyvateľstvo 7,39 7,44 7,73 7,80 7,85 7,88 7,79 8,05 7,95 8,00 7,99 7,98
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 7,82 7,72 7,57 7,49 7,31 7,08 6,51 6,49 6,47 6,57 6,46 5,85
– dlhodobé od 1 do 5 rokov 8,74 8,68 8,63 8,54 8,41 8,33 8,10 8,02 7,94 7,91 7,94 7,91
– dlhodobé nad 5 rokov 6,72 6,75 6,85 6,74 6,66 6,47 6,17 6,25 6,18 6,10 6,06 5,95
Z čerpaných úverov spolu 7,58 7,61 7,55 7,51 8,77 8,54 8,15 8,08 7,92 8,05 8,10 7,35
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 7,38 7,37 7,24 7,07 8,51 8,21 7,81 7,66 7,59 7,59 7,72 7,59
– verejný sektor 7,25 7,50 7,47 7,21 8,44 10,24 7,89 7,47 8,36 8,71 8,36 7,74
– súkromný sektor (vrátane družstiev) 7,87 7,46 7,81 7,78 10,12 9,80 8,91 8,99 8,73 8,72 8,94 9,14
b) obyvateľstvo 10,52 9,68 10,45 10,73 11,75 11,36 10,45 11,00 11,04 11,30 11,33 12,20
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 7,56 7,62 7,52 7,45 8,93 8,72 8,26 8,21 8,12 8,10 8,18 7,44
– dlhodobé od 1 do 5 rokov 8,08 7,65 8,06 8,25 8,17 8,18 7,86 7,58 7,18 8,11 7,98 7,24
– dlhodobé nad 5 rokov 6,78 7,30 7,14 7,34 7,28 6,89 7,07 7,01 6,73 7,27 7,21 6,01