en en

rok 2005

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk*/ (%)
Štruktúra úverov 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12**
Zo stavu úverov spolu 6,49 6,26 6,06 5,96 5,93 6,01 5,97 5,97 5,93 5,97 5,94 5,88
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 5,63 5,26 4,97 4,80 4,70 4,82 4,74 4,74 4,69 4,74 4,75 4,67
b) verejná správa 5,26 5,24 4,35 4,12 3,98 4,26 4,32 4,29 4,28 4,23 4,22 4,10
c) neziskové inštitúcie 6,36 6,23 6,00 5,95 5,96 5,94 5,91 5,90 5,84 5,71 5,57 5,66
d) obyvateľstvo 8,03 7,96 7,97 7,93 7,94 7,91 7,88 7,85 7,82 7,81 7,76 7,73
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 6,15 5,80 5,51 5,53 5,54 5,75 5,61 5,62 5,56 5,73 5,67 5,59
– dlhodobé od 1 do 5 rokov 7,86 7,54 7,39 7,45 7,40 7,48 7,44 7,39 7,41 7,38 7,33 7,35
– dlhodobé nad 5 rokov 5,90 5,77 5,63 5,45 5,40 5,43 5,45 5,45 5,43 5,41 5,45 5,39
Z čerpaných úverov spolu 7,64 6,57 6,63 7,01 7,17 6,96 6,62 6,11 5,99 6,03 6,16 5,99
A) Podľa sektorov
z toho
a) podnikateľská sféra 7,23 6,16 6,18 6,60 6,75 6,63 6,22 5,66 5,60 5,64 5,77 5,66
b) verejná správa 6,09 6,74 8,62 6,33 3,83 5,36 4,84 5,20 4,52 4,95 4,37 4,65
c) neziskové inštitúcie 17,54 6,62 6,42 6,49 5,80 6,25 5,84 5,81 6,07 6,22 5,30 5,71
d) obyvateľstvo 11,77 12,11 11,57 11,22 11,12 10,62 10,38 10,57 10,87 10,97 10,95 11,02
B) Podľa časového hľadiska
v tom
– krátkodobé 7,68 6,78 6,81 7,15 7,35 7,36 6,79 6,15 6,12 6,11 6,19 6,12
– dlhodobé od 1 do 5 rokov 7,31 4,83 5,70 6,10 6,31 5,76 5,68 5,88 5,73 5,82 6,06 5,38
– dlhodobé nad 5 rokov 7,42 6,28 5,25 6,10 5,87 4,71 5,42 5,54 4,75 5,05 5,72 4,91