en en

rok 2006

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (%) */
Štruktúra úverov Rok 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zo stavu úverov spolu 1/ 5,96 6,01 6,15 6,24 6,29 6,49 6,65 6,76 6,97 7,00 6,98 6,99
a) nefinančné spoločnosti S.11 4,59 4,64 4,94 5,07 5,14 5,47 5,71 5,88 6,19 6,22 6,18 6,16
v tom:
– do 1 roka 4,58 4,62 4,98 5,11 5,11 5,52 5,77 5,94 6,34 6,32 6,19 6,16
– od 1 do 5 rokov 5,03 5,05 5,28 5,39 5,49 5,74 5,96 6,18 6,36 6,45 6,39 6,42
– nad 5 rokov 4,42 4,49 4,74 4,87 5,01 5,25 5,49 5,65 5,90 5,97 6,06 6,04
b) domácnosti S.14+S.15 7,93 7,98 7,97 7,95 7,95 8,04 8,08 8,13 8,18 8,21 8,22 8,24
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 4/ 6,41 6,33 6,26 6,24 6,23 6,26 6,26 6,29 6,31 6,34 6,39 6,42
– do 1 roka 5,52 5,39 5,30 5,19 5,16 5,10 5,05 5,07 5,10 5,64 5,18 5,49
– od 1 do 5 rokov 7,35 7,29 7,25 7,18 7,15 7,10 6,95 7,04 7,01 6,98 6,95 6,92
– nad 5 rokov 6,31 6,22 6,15 6,14 6,13 6,17 6,19 6,21 6,24 6,28 6,33 6,37
úvery spotrebiteľské a ostatné 5/ 10,68 11,03 11,09 11,01 11,02 11,23 11,35 11,45 11,52 11,57 11,51 11,58
– do 1 roka 11,09 12,24 12,42 12,45 12,52 12,84 13,29 13,65 13,71 13,86 13,66 13,71
– od 1 do 5 rokov 12,52 12,51 12,65 12,57 12,64 12,89 12,99 13,05 13,20 13,22 13,29 13,46
– nad 5 rokov 7,45 7,45 7,49 7,52 7,54 7,74 7,78 7,89 8,03 8,16 8,20 8,26
Z nových úverov spolu 2/ 6,53 6,84 6,64 7,07 6,70 6,94 7,46 8,31 7,92 7,95 7,40 6,77
a) nefinančné spoločnosti S.11 4,25 4,80 5,06 5,15 5,18 5,45 6,05 6,10 6,13 6,17 5,55 5,67
v tom:
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 4,12 4,81 4,94 5,00 5,13 5,39 5,97 6,01 6,03 6,08 5,44 5,80
– ZFS od 1 do 5 rokov 4,87 4,69 5,74 5,67 5,71 6,13 6,56 6,48 6,74 6,57 6,73 5,34
– ZFS nad 5 rokov 5,52 5,05 5,55 5,79 5,85 5,63 6,44 6,28 6,74 6,55 6,52 5,97
b) domácnosti S.14+S.15 10,25 10,09 9,58 9,70 9,46 9,49 10,66 10,70 11,14 11,04 11,71 11,13
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 5,48 5,43 5,54 5,70 5,82 5,92 6,09 6,41 6,54 6,67 6,69 6,75
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 5,13 4,89 4,92 5,14 5,33 5,54 5,75 6,19 6,30 6,40 6,48 6,80
– ZFS od 1 do 5 rokov 5,61 5,60 6,08 5,48 5,70 5,83 5,98 6,30 6,40 6,50 6,48 6,36
– ZFS nad 5 rokov 6,82 7,17 6,98 7,19 7,03 6,66 6,86 6,82 7,10 7,35 7,41 7,43
úvery spotrebiteľské a ostatné 13,36 13,62 12,51 12,60 12,53 12,73 14,26 14,41 14,31 14,18 14,61 13,93
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 13,83 13,78 12,89 13,11 12,91 12,93 14,81 15,39 14,87 14,79 15,19 14,21
– ZFS od 1 do 5 rokov 12,72 13,46 11,60 11,08 11,11 12,72 12,72 11,69 12,65 12,81 13,07 13,08
– ZFS nad 5 rokov 7,40 10,36 9,75 9,16 10,76 9,79 9,82 9,66 10,26 9,94 10,89 11,02
Z čerpaných úverov spolu 3/ 5,92 5,96 6,86 7,29 7,15 7,70 7,76 8,27 8,58 8,39 8,40 8,20
a) nefinančné spoločnosti S.11 6,33 6,45 6,89 7,15 7,00 7,44 7,80 8,06 8,10 8,13 8,09 7,93
v tom:
– do 1 roka 6,53 6,60 7,16 7,28 7,13 7,67 7,98 8,21 8,38 8,60 8,31 8,34
– od 1 do 5 rokov 3,83 4,54 4,92 5,35 5,33 5,42 5,77 6,25 5,92 5,80 5,89 5,90
– nad 5 rokov 4,37 4,97 4,62 5,33 5,53 5,25 6,02 6,30 5,90 5,59 6,56 5,48
b) domácnosti S.14+S.15 11,23 11,10 10,77 10,78 11,09 11,91 11,47 11,62 13,75 12,04 12,36 12,46
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 5,51 5,40 5,42 5,50 5,66 5,84 5,95 6,18 6,31 6,43 6,48 6,56
– do 1 roka 5,32 5,26 5,37 5,18 5,09 4,83 4,61 4,78 4,76 4,75 5,56 6,34
– od 1 do 5 rokov 6,26 6,18 5,94 5,91 5,87 5,98 6,08 6,07 6,16 6,27 6,17 6,15
– nad 5 rokov 5,43 5,33 5,37 5,48 5,65 5,84 5,96 6,21 6,34 6,47 6,53 6,61
úvery spotrebiteľské a ostatné 12,58 12,71 12,35 12,36 12,74 13,90 13,13 13,33 15,52 13,59 13,64 13,83
– do 1 roka 13,03 13,20 13,12 13,20 13,47 14,86 13,89 14,07 16,57 14,27 14,08 14,46
– od 1 do 5 rokov 14,68 14,23 11,65 11,87 13,02 14,03 13,87 13,92 14,27 13,61 14,42 13,67
– nad 5 rokov 6,82 7,13 7,32 7,23 7,36 7,44 7,43 7,79 8,52 8,80 8,85 8,47