en en

rok 2007

Priemerné úrokové miery z úverov obchodných bánk (%) */
Štruktúra úverov Rok 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zo stavu úverov spolu 1/ 6,92 6,99 6,92 6,83 6,94 6,95 6,87 6,92 6,92 6,87 6,86 6,81
a) nefinančné spoločnosti S.11 6,00 6,10 5,85 5,65 5,77 5,82 5,72 5,74 5,78 5,76 5,75 5,71
v tom:
– do 1 roka 5,96 6,15 5,75 5,49 5,76 5,88 5,63 5,65 5,75 5,67 5,66 5,56
– od 1 do 5 rokov 6,23 6,28 6,17 5,93 5,98 6,04 6,03 6,07 6,11 6,08 6,06 6,03
– nad 5 rokov 5,94 5,94 5,81 5,68 5,65 5,62 5,64 5,67 5,64 5,68 5,69 5,71
b) domácnosti S.14+S.15 8,24 8,28 8,39 8,38 8,44 8,43 8,39 8,43 8,39 8,33 8,28 8,22
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 4/ 6,44 6,49 6,65 6,66 6,69 6,67 6,65 6,66 6,62 6,58 6,54 6,51
– do 1 roka 5,61 5,69 5,96 6,04 6,16 6,21 6,25 6,28 6,27 6,32 6,27 6,23
– od 1 do 5 rokov 6,89 6,88 6,90 6,85 6,80 6,80 6,82 6,85 6,81 6,78 6,77 6,75
– nad 5 rokov 6,40 6,45 6,63 6,64 6,68 6,66 6,63 6,64 6,60 6,56 6,52 6,49
úvery spotrebiteľské a ostatné 5/ 11,62 11,65 11,62 11,64 11,72 11,69 11,61 11,70 11,65 11,57 11,49 11,38
– do 1 roka 13,77 13,88 13,71 13,63 13,90 14,04 14,00 13,99 13,95 13,81 13,75 13,44
– od 1 do 5 rokov 13,52 13,52 13,70 13,68 13,70 13,67 13,62 13,90 13,92 13,91 13,84 13,90
– nad 5 rokov 8,32 8,36 8,32 8,40 8,41 8,40 8,38 8,50 8,49 8,47 8,49 8,48
Z nových úverov spolu 2/ 7,79 7,30 7,06 7,60 7,07 7,24 7,08 6,60 6,92 6,74 7,03 6,54
a) nefinančné spoločnosti S.11 5,68 5,91 5,53 5,28 5,58 5,43 5,57 5,40 5,48 5,67 5,43 5,56
v tom:
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 5,61 5,87 5,43 5,18 5,56 5,35 5,52 5,35 5,40 5,68 5,39 5,53
– ZFS od 1 do 5 rokov 6,24 6,55 6,53 6,34 5,74 6,24 6,03 5,62 5,74 5,45 5,66 6,39
– ZFS nad 5 rokov 6,41 6,62 5,84 5,74 5,63 5,89 5,94 5,97 6,02 5,97 6,15 6,26
b) domácnosti S.14+S.15 11,63 11,43 11,12 10,70 10,11 9,97 10,08 10,22 10,00 9,73 10,10 10,19
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 6,59 6,62 6,50 6,29 6,17 6,06 6,00 6,14 6,10 6,14 6,12 6,06
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 6,58 6,50 6,43 5,99 5,87 5,86 5,93 5,91 5,89 5,79 5,84 5,80
– ZFS od 1 do 5 rokov 6,21 6,30 6,15 6,05 5,87 5,79 5,67 6,01 5,97 6,09 6,11 6,16
– ZFS nad 5 rokov 7,47 7,55 7,42 7,63 7,80 7,47 7,48 7,67 7,22 7,20 7,21 7,36
úvery spotrebiteľské a ostatné 14,28 14,14 14,02 13,98 13,38 13,21 13,83 13,76 13,83 13,34 13,42 13,27
– pohyblivá sadzba + ZFS do 1 roka 14,67 14,70 14,39 14,48 13,75 13,62 14,16 14,23 14,04 13,23 13,36 13,20
– ZFS od 1 do 5 rokov 12,29 11,83 12,59 11,56 11,70 11,17 11,85 10,84 13,20 13,83 13,99 13,65
– ZFS nad 5 rokov 11,59 11,30 11,69 12,97 12,66 12,66 13,09 13,08 12,78 13,73 13,19 13,66
Z čerpaných úverov spolu 3/ 8,17 7,86 7,43 6,35 8,14 8,02 8,96 7,95 8,07 8,02 7,96 7,17
a) nefinančné spoločnosti S.11 7,97 7,76 6,99 6,92 7,69 7,79 9,29 7,77 7,75 8,00 7,72 7,00
v tom:
– do 1 roka 8,20 7,90 7,15 7,48 7,89 8,12 9,71 8,02 7,98 8,24 7,91 7,27
– od 1 do 5 rokov 5,74 6,13 5,70 5,59 5,96 5,83 6,07 5,86 5,99 6,05 5,89 5,68
– nad 5 rokov 5,61 5,74 5,21 5,38 5,63 5,39 5,40 5,70 5,65 6,05 5,93 5,47
b) domácnosti S.14+S.15 12,67 12,52 12,21 10,72 11,78 11,76 11,78 11,75 11,68 11,52 11,66 11,81
v tom:
úvery na nehnuteľnosti 6,54 6,48 6,46 6,30 6,21 6,07 5,96 6,17 6,04 6,08 6,09 6,03
– do 1 roka 6,24 6,37 6,52 6,41 6,35 6,32 6,25 6,29 6,27 6,31 6,15 6,10
– od 1 do 5 rokov 6,22 6,11 6,24 6,41 6,33 6,31 6,06 6,16 6,18 6,08 6,18 6,26
– nad 5 rokov 6,59 6,53 6,49 6,29 6,19 6,04 5,95 6,17 6,03 6,08 6,08 6,02
úvery spotrebiteľské a ostatné 13,87 13,90 13,72 12,91 13,64 13,59 13,76 13,76 13,78 13,67 13,70 13,60
– do 1 roka 14,55 14,49 14,39 14,39 14,37 14,53 14,47 14,41 14,44 14,35 14,41 14,17
– od 1 do 5 rokov 12,30 13,39 14,75 12,08 13,82 13,30 14,02 14,51 14,78 13,84 13,06 13,32
– nad 5 rokov 9,04 9,11 8,41 7,48 8,78 8,64 8,44 8,53 8,55 8,44 9,34 8,85