en en

Priemerné úrokové sadzby na báze zloženého úročenia €STR

ECB začala dňa 15.4.2021 zverejňovať priemerné úrokové sadzby na báze zloženého úročenia €STR pre doby splatnosti 1 týždeň a 3, 6 a 12 mesiacov, ktoré sú vypočítané z historických denných hodnôt krátkodobej úrokovej sadzby €STR. Popri týchto splatnostiach ECB zároveň zverejňuje index na báze zloženého úročenia €STR, z ktorého je možné odvodiť úrokové sadzby na báze zloženého úročenia pre ďalšie doby splatnosti. Priemerné úrokové sadzby na báze zloženého úročenia €STR patria do kategórie tzv. backward-looking úrokových sadzieb.

Denná publikácia údajov sa uskutočňuje každý TARGET2 obchodný deň o 9:15 hodine na ECB platforme MID a SDW, údaje sú verejne dostupné. Výpočet denných údajov zabezpečuje ECB podľa pravidiel výpočtu, ktoré zohľadňujú výstupy z verejnej konzultácie. ECB je zodpovedná za výpočet a publikáciu priemerných úrokových sadzieb a indexu na báze zloženého úročenia €STR v zmysle Usmernenia (EU) 2019/1265.