en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 1 a 1/2 roka)

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
007 SK-4120000035 02.08.1993 02.02.1995 1,5 5000 D + 4.00% polročne periodický 1000,0
020 SK-4120000670 12.03.1996 12.09.1997 1,5 100000 7.80% polročne aukčný 8425,0 3000,0 7,02% 7,75% 7,66%
194 SK4120003831 09.04.2003 09.10.2004 1,5 100000 0.00% ročne aukčný 11941,0 6541,0 3,67% 5,75% 5,61%
195 SK4120003856 16.04.2003 16.10.2004 1,5 100000 0.00% ročne aukčný 12346,0 5000,0 3,77% 5,69% 5,64%
196 SK4120003864 24.04.2003 24.10.2004 1,5 100000 0.00% ročne aukčný 14280,0 5000,0 5,45% 5,60% 5,56%
 
  – splatené emisie
  – emisie kótované na BCPB
D – diskontná sadzba NBS