en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu (s dobou splatnosti 2 roky)

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
008 SK-4120000100 09.09.1994 09.09.1996 2 10000 15.00% polročne upisovaním 4460,0
013 SK-4120000357 27.06.1995 27.06.1997 2 10000 10.00% polročne aukčný 5560,0 4460,0 9,99% 10,28% 10,17%
014 SK-4120000340 18.07.1995 18.07.1997 2 10000 9.50% polročne aukčný 3000,0 1670,0 9,50% 10,20% 10,16%
032 SK-4120001447 30.07.1997 30.07.1999 2 100000 9.00% ročne priamy 1000,0
039 SK-4120001561 13.11.1997 13.11.1999 2 100000 9.00% ročne aukčný 500,0 500,0 9,00% 9,00% 9,00%
054 SK-4120001686 30.04.1998 30.04.2000 2 1000000 17.00% ročne aukčný 3660,0 3460,0 23,00% 28,90% 27,19%
063 SK-4120001769 02.07.1998 02.07.2000 2 1000000 17.00% ročne aukčný 5360,0 1040,0 18,56% 19,85% 19,69%
067 SK-4120001827 31.07.1998 31.07.2000 2 1000000 16.00% ročne aukčný 9780,0 3080,0 18,44% 19,00% 18,97%
071 SK-4120001868 28.08.1998 28.08.2000 2 1000000 14.00% ročne aukčný 3250,0 1600,0 17,45% 17,95% 17,62%
073 SK-4120001884 11.09.1998 11.09.2000 2 1000000 14.00% ročne aukčný 2640,0 2480,0 19,45% 24,89% 20,55%
076 SK-4120001918 02.10.1998 02.10.2000 2 1000000 14.00% ročne aukčný 4840,0 3700,0 27,93% 29,95% 29,51%
081 SK-4120001983 14.01.1999 14.01.2001 2 1000000 15.00% ročne aukčný 4210,0 1550,0 17,98% 19,50% 18,98%
Uplatnenie práva predčasného splatenia s dátumom splatnosti 25.02.2000
087 SK-4120002049 25.02.1999 25.02.2001 2 1000000 17.50% ročne aukčný 4210,0 4110,0 18,40% 19,48% 18,94%
089 SK-4120002056 11.03.1999 11.03.2001 2 1000000 17.50% ročne aukčný 6330,0 4140,0 16,00% 18,88% 18,07%
092 SK-4120002080 01.04.1999 01.04.2001 2 1000000 16.30% ročne aukčný 2850,0 2850,0 16,24% 16,30% 16,29%
094 SK-4120002106 15.04.1999 15.04.2001 2 1000000 16.00% ročne aukčný 1740,0 1740,0 15,99% 16,00% 16,00%
096 SK-4120002122 29.04.1999 29.04.2001 2 1000000 15.80% ročne aukčný 770,0 770,0 15,80% 15,80% 15,80%
104 SK-4120002213 24.06.1999 24.06.2001 2 1000000 17.00% ročne aukčný 670,0 670,0 16,94% 17,00% 17,00%
106 SK-4120002239 08.07.1999 08.07.2001 2 1000000 16.50% ročne aukčný 50,0 50,0 16,50% 16,50% 16,50%
109 SK-4120002262 29.07.1999 29.07.2001 2 1000000 16.30% ročne aukčný 500,0 500,0 16,30% 16,30% 16,30%
117 SK-4120002346 23.09.1999 23.09.2001 2 1000000 15.60% ročne aukčný 4040,0 1449,0 15,39% 15,41% 15,39%
121 SK-4120002403 27.01.2000 27.01.2002 2 1000000 13.50% ročne aukčný 12530,0 4000,0 9,99% 10,65% 10,40%
136 SK-4120002643 05.10.2000 05.10.2002 2 1000000 8.00% ročne aukčný 2580,0 1500,0 7,95% 7,98% 7,97%
137 SK-4120002676 14.12.2000 14.12.2002 2 1000000 7.95% ročne aukčný 3760,0 3760,0 7,90% 7,95% 7,95%
139 SK-4120002692 04.01.2001 04.01.2003 2 1000000 8.00% ročne aukčný 2250,0 2250,0 7,95% 8,00% 7,99%
145 SK-4120002767 01.02.2001 01.02.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 3030,0 3000,0 7,60% 7,75% 7,73%
149/A SK-4120002809 08.03.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 5390,0 2750,0 7,74% 7,75% 7,75%
149/B SK-4120002809 15.03.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 4920,0 1920,0 7,30% 7,75% 7,74%
149/C SK-4120002809 22.03.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 3400,0 1020,0 7,73% 7,74% 7,74%
149/D SK-4120002809 05.04.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 3220,0 1500,0 7,68% 7,74% 7,71%
149/E SK-4120002809 19.04.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 1320,0 1320,0 7,69% 7,85% 7,75%
149/F SK-4120002809 30.05.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 1250,0 800,0 7,85% 7,95% 7,89%
168 SK-4120003153 30.01.2002 30.01.2004 2 1000000 7.65% ročne aukčný 3955,0 2000,0 7,58% 7,60% 7,59%
172/A SK-4120003203 27.02.2002 27.02.2004 2 1000000 7.65% ročne aukčný 2230,0 2230,0 7,60% 7,65% 7,64%
187/A SK-4120003625 18.12.2002 18.12.2004 2 100000 5.00% ročne aukčný 12630,0 7000,0 4,69% 4,94% 4,75%
187/B SK-4120003625 09.01.2003 18.12.2004 2 100000 5.00% ročne aukčný 9697,0 8000,0 4,69% 4,93% 4,83%
190/A SK4120003690 12.02.2003 12.02.2005 2 100000 4.90% ročne aukčný 6793,0 5000,0 4,75% 4,88% 4,86%
190/B SK4120003690 26.02.2003 12.02.2005 2 100000 4.90% ročne aukčný 2073,0 2073,0 4,85% 4,90% 4,88%
 
  – splatené emisie
  – emisie kótované na BCPB