en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1992

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
001/A CS-0001000052 27.03.1992 27.03.1997 5 5000000 8.00% ročne priamy 2000,0
001/B CS-0001000052 03.07.1992 03.07.1997 5 5000000 8.00% ročne priamy 1200,0
001/C CS-0001000052 28.09.1992 28.09.1997 5 5000000 8.00% ročne priamy 1000,0
002/A SK-4120000688 01.10.1992 01.10.1996 4 5000000 15.00% polročne aukčný 100,0 100,0 15,00% 15,00% 15,00%
002/B SK-4120000696 01.10.1992 01.10.1996 4 1000000 15.00% polročne aukčný 500,0 500,0 15,00% 15,00% 15,00%
004 SK-4120000027 14.12.1992 14.12.1996 4 5000 D + 12.50% polročne aukčný 1950,0 1950,0 20,50% 20,50% 20,50%
Spolu za rok 1992 [mil. Sk] 2550,0 6750,0  
 
D – diskontná sadzba NBS