en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1993

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
005 CS-0001000045 01.03.1993 01.03.1996 3 5000 D + 8.50% polročne aukčný 76,0 76,0 18,00% 18,00% 18,00%
006 SK-4120000019 03.06.1993 03.06.1996 3 5000 D + 5.50% polročne periodický 1124,0
007 SK-4120000035 02.08.1993 02.02.1995 1,5 5000 D + 4.00% polročne periodický 1000,0
Spolu za rok 1993 [mil. Sk] 76,0 2200,0  
 
D – diskontná sadzba NBS