en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1994

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
008 SK-4120000100 09.09.1994 09.09.1996 2 10000 15.00% polročne upisovaním 4460,0
009 SK-4120000175 09.11.1994 09.02.1996 1,25 10000 10.90% štvrťročne aukčný 8310,0 3520,0 8,90% 11,20% 10,75%
Spolu za rok 1994 [mil. Sk] 8310,0 7980,0