en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1996

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
020 SK-4120000670 12.03.1996 12.09.1997 1,5 100000 7.80% polročne aukčný 8425,0 3000,0 7,02% 7,75% 7,66%
021 SK-4120001009 22.08.1996 22.08.1997 1 100000 9.00% polročne aukčný 6120,0 6120,0 8,42% 9,00% 8,94%
023 SK-4120001041 17.10.1996 17.10.1997 1 100000 9.00% polročne aukčný 4580,0 2179,2 8,68% 9,20% 9,16%
Spolu za rok 1996 [mil. Sk] 19125,0 11299,2