en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 1997

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
025 SK-4120001314 28.02.1997 28.02.1998 1 100000 10.00% polročne aukčný 1310,0 1110,0 12,50% 15,50% 14,66%
026 SK-4120001330 27.03.1997 27.03.1998 1 100000 10.00% ročne aukčný 4090,0 2040,0 13,99% 15,70% 14,88%
028 SK-4120001397 29.05.1997 29.05.1998 1 100000 10.00% ročne aukčný 1130,0 1010,0 15,10% 16,99% 15,87%
030 SK-4120001413 10.07.1997 10.07.1998 1 100000 11.00% ročne aukčný 2800,0 2480,0 15,00% 17,50% 16,81%
031 SK-4120001454 24.07.1997 24.07.1998 1 100000 11.00% ročne aukčný 3010,0 2420,0 14,97% 18,21% 17,80%
032 SK-4120001447 30.07.1997 30.07.1999 2 100000 9.00% ročne priamy 1000,0
033 SK-4120001462 07.08.1997 07.08.1998 1 100000 11.00% ročne aukčný 1550,0 1120,0 18,45% 20,00% 19,39%
034 SK-4120001488 21.08.1997 21.08.1998 1 100000 11.00% ročne aukčný 2950,0 2380,0 19,30% 21,40% 20,35%
035 SK-4120001504 04.09.1997 04.09.1998 1 100000 11.00% ročne aukčný 2930,0 2750,0 21,00% 24,00% 22,15%
036 SK-4120001512 18.09.1997 18.09.1998 1 100000 12.00% ročne aukčný 3780,0 3370,0 21,00% 25,00% 23,88%
037 SK-4120001520 02.10.1997 02.10.1998 1 100000 12.00% ročne aukčný 4340,0 3640,0 24,40% 26,94% 25,93%
038 SK-4120001538 09.10.1997 09.10.1998 1 100000 12.00% ročne aukčný 5585,0 5575,0 24,50% 29,18% 26,73%
039 SK-4120001561 13.11.1997 13.11.1999 2 100000 9.00% ročne aukčný 500,0 500,0 9,00% 9,00% 9,00%
Spolu za rok 1997 [mil. Sk] 33975,0 29395,0