en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2000

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
118 SK-4120002361 07.01.2000 07.01.2001 1 1000000 15.00% ročne aukčný 9540,0 2500,0 13,00% 13,80% 13,53%
119 SK-4120002387 13.01.2000 13.01.2001 1 1000000 14.50% ročne aukčný 12520,0 3000,0 12,00% 12,40% 12,28%
120 SK-4120002395 20.01.2000 20.01.2001 1 1000000 13.80% ročne aukčný 14010,0 4000,0 9,33% 10,40% 10,26%
121 SK-4120002403 27.01.2000 27.01.2002 2 1000000 13.50% ročne aukčný 12530,0 4000,0 9,99% 10,65% 10,40%
122 SK-4120002411 03.02.2000 03.02.2003 3 1000000 12.00% ročne aukčný 8610,0 7000,0 10,18% 10,99% 10,58%
123 SK-4120002429 10.02.2000 10.02.2003 3 1000000 12.00% ročne aukčný 5310,0 1060,0 10,44% 10,90% 10,76%
124 SK-4120002437 17.02.2000 17.02.2001 1 1000000 10.50% ročne aukčný 3870,0 2350,0 10,29% 10,39% 10,30%
125 SK-4120002445 24.02.2000 24.02.2003 3 1000000 10.90% ročne aukčný 5720,0 4000,0 10,40% 10,85% 10,74%
126 SK-4120002460 02.03.2000 02.03.2003 3 1000000 10.80% ročne aukčný 5960,0 1500,0 10,39% 10,64% 10,54%
127 SK-4120002478 09.03.2000 09.03.2001 1 1000000 10.40% ročne aukčný 8530,0 1700,0 9,79% 10,09% 9,99%
128 SK-4120002494 16.03.2000 16.03.2003 3 1000000 10.70% ročne aukčný 11080,0 1500,0 9,79% 9,94% 9,87%
129 SK-4120002502 23.03.2000 23.03.2001 1 1000000 10.00% ročne aukčný 10240,0 2000,0 8,70% 8,79% 8,73%
130 SK-4120002510 30.03.2000 30.03.2003 3 1000000 9.50% ročne aukčný 11370,0 2000,0 8,09% 8,15% 8,13%
131 SK-4120002528 06.04.2000 06.04.2005 5 1000000 9.00% ročne aukčný 12580,0 10000,0 8,23% 8,85% 8,64%
132 SK-4120002577 13.07.2000 13.07.2005 5 100000 8.00% ročne aukčný 8688,0 7000,0 7,30% 8,00% 7,96%
133 SK-4120002601 17.08.2000 17.08.2010 10 1000000 8.50% ročne aukčný 7120,0 7120,0 7,81% 8,50% 8,42%
134 SK-4120002627 21.09.2000 21.09.2007 7 1000000 8.00% ročne aukčný 2430,0 2430,0 7,98% 8,00% 8,00%
135 SK-4120002635 28.09.2000 28.09.2003 3 1000000 7.95% ročne aukčný 1050,0 1050,0 7,95% 7,95% 7,95%
136 SK-4120002643 05.10.2000 05.10.2002 2 1000000 8.00% ročne aukčný 2580,0 1500,0 7,95% 7,98% 7,97%
137 SK-4120002676 14.12.2000 14.12.2002 2 1000000 7.95% ročne aukčný 3760,0 3760,0 7,90% 7,95% 7,95%
Spolu za rok 2000 [mil. Sk] 157498,0 69470,0