en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2001

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
138 SK-4120002684 02.01.2001 02.01.2004 3 1000000 8.10% ročne aukčný 4500,0 3000,0 8,02% 8,10% 8,07%
139 SK-4120002692 04.01.2001 04.01.2003 2 1000000 8.00% ročne aukčný 2250,0 2250,0 7,95% 8,00% 7,99%
140 SK-4120002700 11.01.2001 11.01.2002 1 1000000 7.95% ročne aukčný 16410,0 4000,0 7,40% 7,75% 7,66%
141 SK-4120002718 18.01.2001 18.01.2004 3 1000000 7.95% ročne aukčný 2750,0 2000,0 7,80% 7,90% 7,86%
1421) SK4120002734 30.01.2001 30.01.2006 5 1000000 8.00% ročne/polročne priamy 35400,0
1431) SK4120002742 30.01.2001 30.01.2008 7 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 27796,0
1441) SK4120002759 30.01.2001 30.01.2011 10 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 20507,0
145 SK-4120002767 01.02.2001 01.02.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 3030,0 3000,0 7,60% 7,75% 7,73%
146 SK-4120002775 08.02.2001 08.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 2530,0 2530,0 7,76% 7,80% 7,80%
147/A SK-4120002783 15.02.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 6290,0 1000,0 7,78% 7,80% 7,80%
147/B SK-4120002783 22.02.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 4710,0 1420,0 7,75% 7,80% 7,79%
147/C SK-4120002783 29.03.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 3290,0 2000,0 7,40% 7,80% 7,77%
147/D SK-4120002783 12.04.2001 15.02.2004 3 1000000 7.80% ročne aukčný 960,0 960,0 7,77% 7,79% 7,79%
148 SK-4120002791 01.03.2001 01.03.2002 1 1000000 7.70% ročne aukčný 11140,0 10390,0 7,30% 7,70% 7,61%
149/A SK-4120002809 08.03.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 5390,0 2750,0 7,74% 7,75% 7,75%
149/B SK-4120002809 15.03.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 4920,0 1920,0 7,30% 7,75% 7,74%
149/C SK-4120002809 22.03.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 3400,0 1020,0 7,73% 7,74% 7,74%
149/D SK-4120002809 05.04.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 3220,0 1500,0 7,68% 7,74% 7,71%
149/E SK-4120002809 19.04.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 1320,0 1320,0 7,69% 7,85% 7,75%
149/F SK-4120002809 30.05.2001 08.03.2003 2 1000000 7.75% ročne aukčný 1250,0 800,0 7,85% 7,95% 7,89%
1501) SK4120002825 29.03.2001 28.06.2002 5 1000000 8.00% ročne/polročne priamy 9100,0
1511) SK4120002833 29.03.2001 29.03.2008 7 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 4700,0
1521) SK4120002841 29.03.2001 29.03.2011 10 1000000 6M BRIBOR2) ročne/polročne priamy 7497,0
153 SK-4120002858 26.04.2001 26.04.2002 1 1000000 7.60% ročne aukčný 3690,0 3500,0 7,45% 7,60% 7,55%
154 SK-4120002866 03.05.2001 03.05.2002 1 1000000 7.60% ročne aukčný 1830,0 1830,0 7,59% 7,60% 7,60%
155 SK-4120002874 10.05.2001 10.05.2002 1 1000000 7.65% ročne aukčný 640,0 640,0 7,65% 7,65% 7,65%
156 SK-4120002882 17.05.2001 17.05.2002 1 1000000 7.75% ročne aukčný 2090,0 2090,0 7,70% 7,75% 7,74%
157 SK-4120002890 23.05.2001 23.05.2002 1 1000000 7.75% ročne aukčný 2400,0 2400,0 7,74% 7,75% 7,75%
158 SK-4120002908 13.06.2001 13.06.2002 1 1000000 7.80% ročne aukčný 2370,0 2000,0 7,75% 7,80% 7,77%
159 SK-4120002924 20.06.2001 20.06.2002 1 1000000 7.80% ročne aukčný 1410,0 1410,0 7,79% 7,80% 7,80%
161 SK-4120002932 11.07.2001 11.07.2011 10 1000000 12M BRIBOR2) + 0.32% ročne aukčný 5850,0 3000,0
162 SK-4120002940 25.07.2001 25.07.2002 1 1000000 7.85% ročne aukčný 4110,0 3000,0 7,80% 7,85% 7,83%
163 SK-4120002965 19.09.2001 19.09.2011 10 1000000 8.30% ročne aukčný 2160,0 2160,0 8,12% 8,30% 8,28%
Spolu za rok 2001 [mil. Sk] 103910,0 168890,0  
 
1) – dlhopisy vydané na reštrukturalizáciu vybratých bánk
2) – priemer za predchádzajúci štvrťrok pri 6M BRIBOR-e a 12M BRIBOR fixovaný 3 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia
  – číslo emisie 150: uplatnenie práva predčasného splatenia s dátumom splatnosti 28.06.2002