en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2002

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
164 SK-4120003047 03.01.2002 03.01.2003 1 1000000 7.80% ročne aukčný 5660,0 4000,0 7,69% 7,80% 7,75%
165 SK-4120003054 09.01.2002 09.01.2003 1 1000000 7.79% ročne aukčný 4260,0 2000,0 7,69% 7,75% 7,73%
166/A SK-4120003120 16.01.2002 16.01.2007 5 1000000 7.80% ročne aukčný 9240,0 7000,0 7,65% 7,78% 7,74%
167 SK-4120003138 23.01.2002 23.01.2003 1 1000000 7.70% ročne aukčný 4660,0 2000,0 7,60% 7,65% 7,62%
168 SK-4120003153 30.01.2002 30.01.2004 2 1000000 7.65% ročne aukčný 3955,0 2000,0 7,58% 7,60% 7,59%
169 SK-4120003179 06.02.2002 06.02.2003 1 1000000 7.60% ročne aukčný 2760,0 2760,0 7,51% 7,60% 7,55%
170/A SK-4120003187 13.02.2002 13.02.2007 5 1000000 7.65% ročne aukčný 2130,0 2130,0 7,50% 7,65% 7,64%
170/B SK-4120003187 27.03.2002 13.02.2007 5 1000000 7.65% ročne aukčný 2510,0 2510,0 7,60% 7,64% 7,64%
170/C SK-4120003187 04.04.2002 13.02.2007 5 1000000 7.65% ročne aukčný 230,0 230,0 7,64% 7,64% 7,64%
171 SK-4120003195 20.02.2002 20.02.2003 1 1000000 7.60% ročne aukčný 3260,0 3000,0 7,50% 7,60% 7,57%
172/A SK-4120003203 27.02.2002 27.02.2004 2 1000000 7.65% ročne aukčný 2230,0 2230,0 7,60% 7,65% 7,64%
173 SK-4120003211 06.03.2002 06.03.2003 1 1000000 7.65% ročne aukčný 1900,0 1900,0 7,64% 7,65% 7,65%
174/A SK-4120003229 13.03.2002 13.03.2012 10 1000000 7.50% ročne aukčný 8160,0 8160,0 7,32% 7,50% 7,48%
174/B SK-4120003229 02.05.2002 13.03.2012 10 1000000 7.50% ročne aukčný 150,0 150,0 7,50% 7,50% 7,50%
175 SK-4120003237 20.03.2002 20.03.2003 1 1000000 7.65% ročne aukčný 1550,0 1550,0 7,64% 7,65% 7,65%
176 SK-4120003245 10.04.2002 10.04.2003 1 1000000 7.72% ročne aukčný 1700,0 1700,0 7,72% 7,72% 7,72%
178 SK-4120003252 24.04.2002 24.04.2003 1 1000000 7.74% ročne aukčný 1800,0 1800,0 7,72% 7,74% 7,73%
179 SK-4120003260 09.05.2002 09.05.2003 1 1000000 8.00% ročne aukčný 200,0 200,0 8,00% 8,00% 8,00%
181 SK-4120003278 22.05.2002 22.05.2003 1 1000000 8.00% ročne aukčný 90,0 90,0 8,00% 8,00% 8,00%
182 SK-4120003286 29.05.2002 29.05.2005 3 100000 8.25% ročne aukčný 1277,0 1277,0 8,24% 8,25% 8,25%
183 SK-4120003310 05.06.2002 05.06.2003 1 100000 8.30% ročne aukčný 878,0 878,0 8,25% 8,30% 8,30%
184 SK-4120003336 12.06.2002 12.06.2012 10 100000 8.00% ročne aukčný 350,0 350,0 8,00% 8,00% 8,00%
185 SK-4120003344 19.06.2002 19.06.2003 1 100000 8.40% ročne aukčný 3046,0 3000,0 8,35% 8,40% 8,38%
186 SK-4120003369 26.06.2002 26.06.2003 1 100000 8.40% ročne aukčný 3193,0 3000,0 8,38% 8,40% 8,40%
187/A SK-4120003625 18.12.2002 18.12.2004 2 100000 5.00% ročne aukčný 12630,0 7000,0 4,69% 4,94% 4,75%
Spolu za rok 2002 [mil. Sk] 77819,0 60915,0