en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2004

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
200/A SK4120004201 14.01.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 7193,0 6313,0 5,05% 5,20% 5,14%
200/B SK4120004201 28.01.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 19799,0 10723,0 5,05% 5,10% 5,09%
200/C SK4120004201 25.02.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 7843,0 3895,0 5,00% 5,08% 5,05%
200/D SK4120004201 28.04.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 6614,0 4964,0 4,83% 4,95% 4,89%
200/E SK4120004201 07.07.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 13911,0 5295,0 4,00% 4,11% 4,06%
200/F SK4120004201 02.09.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 8467,0 4520,0 4,19% 4,28% 4,22%
200/G SK4120004201 10.11.2004 14.01.2007 3 100000 0.00% ročne aukčný 9729,0 4290,0 4,16% 4,26% 4,24%
201/A SK4120004219 21.01.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 3240,0 1220,0
201/B SK4120004219 04.02.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 2840,0 1050,0
201/D SK4120004219 25.08.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 4920,0 3880,0
201/E SK4120004219 13.10.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 11970,0 4120,0
201/F SK4120004219 24.11.2004 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 9497,0 1050,0
202/A SK4120004227 11.02.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 3184,0 1050,0 5,10% 5,18% 5,15%
202/B SK4120004227 10.03.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 2019,0 1259,0 5,10% 5,20% 5,18%
202/C SK4120004227 26.05.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 4135,0 2530,0 5,10% 5,20% 5,17%
202/D SK4120004227 29.09.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 10000,0 8000,0 5,00% 5,15% 5,13%
202/E SK4120004227 20.10.2004 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 6279,0 2677,0 5,12% 5,15% 5,15%
203/A SK4120004284 14.04.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 10147,0 1515,0 4,89% 4,90% 4,90%
203/B SK4120004284 09.06.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 13597,0 6137,0 4,66% 4,80% 4,76%
203/C SK4120004284 18.08.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 4657,0 4657,0 4,35% 4,68% 4,53%
203/D SK4120004284 27.10.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 8167,0 3912,0 4,07% 4,60% 4,57%
203/E SK4120004284 08.12.2004 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 17252,0 2000,0 4,19% 4,19% 4,19%
204/A SK4120004318 12.05.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 6381,0 2115,0 5,16% 5,30% 5,27%
204/B SK4120004318 23.06.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 8192,0 5232,0 5,10% 5,30% 5,28%
204/C SK4120004318 04.08.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 6800,0 6650,0 5,11% 5,30% 5,28%
204/D SK4120004318 16.09.2004 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 3185,0 1935,0 5,27% 5,30% 5,30%
Spolu za rok 2004 [mil. Sk] 210018,0 100989,0  
 
2) – 12M BRIBOR fixovaný 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia