en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2005

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
201/G SK4120004219 06.04.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 18897,0 4775,0
201/H SK4120004219 15.06.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 10805,0 3150,0
201/I SK4120004219 27.07.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 11820,0 5790,0
201/J SK4120004219 19.10.2005 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 12778,0 5300,0
202/F SK4120004227 23.02.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 11984,5 2810,0 3,39% 3,60% 3,58%
202/G SK4120004227 23.03.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 2765,0 1335,0 3,70% 3,80% 3,77%
202/I SK4120004227 07.09.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 5995,0 1400,0 3,13% 3,19% 3,19%
202/J SK4120004227 30.11.2005 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 7875,0 3635,0 3,40% 3,70% 3,65%
203/F SK4120004284 09.02.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 19881,7 4710,0 2,99% 3,10% 3,07%
203/G SK4120004284 18.05.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 13640,0 7860,0 2,87% 2,95% 2,92%
203/H SK4120004284 29.06.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 15502,9 6091,9 2,67% 2,75% 2,72%
203/I SK4120004284 21.09.2005 14.04.2009 5 100000 4.80% ročne aukčný 11597,0 3117,1 2,51% 2,64% 2,62%
204/E SK4120004318 09.03.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 5725,0 3685,0 3,60% 3,80% 3,76%
204/G SK4120004318 13.07.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2370,0 1200,0 3,40% 3,50% 3,50%
204/I SK4120004318 05.10.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2900,0 1235,0 3,45% 3,55% 3,52%
204/J SK4120004318 02.11.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 1374,0 1014,0 3,40% 3,80% 3,64%
204/K SK4120004318 14.12.2005 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 3020,0 2720,0 3,55% 3,94% 3,87%
205/A SK4120004565 04.05.2005 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 10347,0 2200,0 3,45% 3,50% 3,47%
205/B SK4120004565 24.08.2005 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 6645,0 2930,0 3,01% 3,15% 3,11%
205/C SK4120004565 16.11.2005 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 4088,0 2238,0 3,41% 3,78% 3,68%
Spolu za rok 2005 [mil. Sk] 180010,1 67196,0  
 
2) – 12M BRIBOR fixovaný 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia