en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2006

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
201/K SK4120004219 01.02.2006 21.01.2009 5 100000 12M BRIBOR2) ročne aukčný 20732,0 9665,0
202/N SK4120004227 20.09.2006 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 5380,0 1730,0 4,75% 4,80% 4,79%
204/L SK4120004318 15.02.2006 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 8555,0 3545,0 3,67% 4,03% 4,01%
204/O SK4120004318 06.09.2006 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 8374,0 2200,0 4,80% 5,05% 5,03%
204/P SK4120004318 29.11.2006 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 1612,7 542,7 4,25% 4,30% 4,28%
205/D SK4120004565 18.01.2006 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 5750,0 3800,0 3,48% 3,60% 3,55%
205/G SK4120004565 16.08.2006 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 9463,0 2500,0 4,83% 5,18% 5,17%
205/H SK4120004565 02.11.2006 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 3168,5 2188,5 4,35% 4,50% 4,46%
206/A SK4120004987 10.05.2006 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 9390,0 5440,0 4,23% 4,64% 4,58%
206/C SK4120004987 04.10.2006 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 1680,0 600,0 4,38% 4,39% 4,39%
206/D SK4120004987 13.12.2006 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 1225,0 985,0 4,22% 4,30% 4,26%
Spolu za rok 2006 [mil. Sk] 75330,2 33196,2  
 
2) – 12M BRIBOR fixovaný 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia