en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2007

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
202/O SK4120004227 07.03.2007 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 6518,3 2218,3 4,08% 4,32% 4,28%
202/P SK4120004227 16.05.2007 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 10285,0 7245,0 4,25% 4,38% 4,34%
204/R SK4120004318 24.01.2007 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 6503,2 4391,2 4,25% 4,40% 4,38%
205/I SK4120004565 10.01.2007 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 14827,0 12456,0 4,00% 4,25% 4,18%
205/J SK4120004565 21.03.2007 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 18088,4 8010,0 4,10% 4,14% 4,14%
205/K SK4120004565 30.05.2007 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 3247,2 1157,2 4,29% 4,40% 4,37%
206/E SK4120004987 21.02.2007 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 3085,0 915,0 4,33% 4,48% 4,45%
207/A SK4120005331 07.02.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 34270,8 13795,0 4,04% 4,19% 4,18%
207/B SK4120005331 18.04.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 30953,0 15973,0 3,79% 4,05% 3,89%
207/C SK4120005331 27.06.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 3487,0 2217,0 4,14% 4,50% 4,44%
207/D SK4120005331 05.09.2007 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 3663,0 1033,0 4,28% 4,40% 4,39%
208/A SK4120005372 04.04.2007 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 5490,0 2455,0 4,10% 4,22% 4,18%
Spolu za rok 2007 [mil. Sk] 140417,9 71865,7  
 
2) – 12M BRIBOR fixovaný 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia