en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby ŠD dosiahnuté na primárnom trhu v roku 2008

Číslo emisie ISIN Dátum emisie Dátum splatnosti Lehota
splatnosti
v rokoch
Menovitá hodnota [Sk] Výnos v % p.a. Perióda vypl. výnosov Forma prim. predaja Dopyt [mil. Sk] Akceptované výnosy do splatnosti v % p.a.
celkový akcept. minimálny maximálny priemerný
202/T SK4120004227 30.01.2008 11.02.2014 10 100000 4.90% ročne aukčný 6480,0 4110,7 4,27% 4,35% 4,33%
204/V SK4120004318 27.02.2008 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2730,3 1160,0 4,45% 4,60% 4,54%
204/W SK4120004318 16.04.2008 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 2390,0 990,0 4,53% 4,60% 4,58%
204/X SK4120004318 09.07.2008 12.05.2019 15 100000 5.30% ročne aukčný 3890,0 1385,1 5,09% 5,25% 5,21%
205/N SK4120004565 13.02.2008 04.05.2012 7 100000 0.00% ročne aukčný 6225,0 2520,3 4,01% 4,15% 4,11%
206/L SK4120004987 19.11.2008 10.05.2026 20 100000 4.50% ročne aukčný 2646,0 2116,0 4,99% 5,20% 5,12%
207/E SK4120005331 16.01.2008 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 9345,0 5010,0 4,33% 4,45% 4,43%
207/G SK4120005331 30.04.2008 08.02.2010 3 100000 0.00% ročne aukčný 3150,0 1972,0 4,50% 4,63% 4,57%
208/B SK4120005372 11.06.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 2630,0 1750,0 4,75% 4,95% 4,92%
208/C SK4120005372 27.08.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 14730,0 12650,0 4,85% 4,97% 4,93%
208/D SK4120005372 22.10.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 5300,0 2900,0 4,95% 5,10% 5,06%
208/E SK4120005372 17.12.2008 04.04.2017 10 100000 4.20% ročne aukčný 4515,0 3315,0 4,54% 4,80% 4,68%
209/A SK4120005885 02.04.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 7035,4 1887,7 4,18% 4,25% 4,24%
209/B SK4120005885 14.05.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 3250,0 2990,0 4,33% 4,49% 4,40%
209/C SK4120005885 25.06.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 2700,0 1100,0 5,20% 5,24% 5,23%
209/D SK4120005885 10.09.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 5180,0 1860,0 4,77% 4,85% 4,82%
209/E SK4120005885 08.10.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 3215,0 300,0 4,30% 4,30% 4,30%
209/F SK4120005885 05.11.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 2650,0 960,0 4,43% 4,64% 4,60%
209/G SK4120005885 03.12.2008 01.04.2011 3 100000 0.00% ročne aukčný 7850,0 3725,0 3,94% 4,10% 4,06%
Spolu za rok 2008 [mil. Sk] 95911,7 52701,8  
 
2) – 12M BRIBOR fixovaný 2 pracovné dni pred začiatkom úrokového obdobia