en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 1 mesiac)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
92112017 23.11.1995 21.12.1995 28 1000000 4084 4084 7,200 7,200 7,200
91801020 21.12.1995 18.01.1996 28 1000000 4860 4860 7,400 7,400 7,400
900704003 10.03.2000 07.04.2000 28 1000000 5500 2900 9,700 9,700 9,700
982101018 19.12.2008 21.01.2009 33 33193,92 30222 30222 2,490 2,500 2,498
Spolu [mil. SKK] 44666 42066