en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 2 mesiace)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
92811057 03.10.1996 28.11.1996 56 1000000 2500 1900 10,579 10,579 10,579
90512059 10.10.1996 05.12.1996 56 1000000 1000 1000 10,588 10,588 10,588
933012015 31.10.2003 30.12.2003 60 1000000 9625 9625 6,250 6,250 6,250
931203019 30.12.2003 12.03.2004 73 1000000 19610 19610 6,000 6,000 6,000
983112015 17.10.2008 31.12.2008 75 1000000 6900 6900 4,247 4,250 4,249
983112016 14.11.2008 31.12.2008 47 1000000 21900 21900 3,245 3,250 3,249
Spolu [mil. SKK] 61535 60935  

Poznánka: Do 31.12.2003 boli aukcie vykonávané holandským spôsobom