en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách (s dobou splatnosti 6 mesiacov)

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
92609030 11.04.1996 26.09.1996 168 1000000 3970 3000 7,880 7,880 7,880
91912043 04.07.1996 19.12.1996 168 1000000 3450 1900 9,240 9,240 9,240
Spolu [mil. SKK] 7420 4900