en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 1998

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
92910310 06.08.1998 29.10.1998 84 1000000 5300 3700 15,490 15,490 15,490
90511311 13.08.1998 05.11.1998 84 1000000 5200 2650 15,390 15,390 15,390
92611312 03.09.1998 26.11.1998 84 1000000 1250 100 16,500 16,500 16,500
90312313 10.09.1998 03.12.1998 84 1000000 850 500 22,990 22,990 22,990
Spolu [mil. SKK] 12600 6950  

Poznánka: Aukcie boli vykonané holandským spôsobom

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 2008

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkovýakcept.minimálnamaximálnapriemerná
98110400118.01.200811.04.200884100000028975289754,2444,2504,248
98020500208.02.200802.05.200884100000033980309804,2444,2504,248
98300500407.03.200830.05.200884100000043250300004,2434,2494,247
98040700511.04.200804.07.200884100000034275300004,2434,2494,246
98250700602.05.200825.07.200884100000021100211004,2444,2494,248
98220800830.05.200822.08.200884100000017550175504,2444,2504,248
98260900904.07.200826.09.200884100000014800148004,2494,2494,249
98171001125.07.200817.10.200884100000014350143504,1904,2504,245
98141101222.08.200814.11.200884100000015670156704,2494,2504,249
98191201426.09.200819.12.200884100000017040170404,2494,2504,250
98311201517.10.200831.12.2008751000000690069004,2474,2504,249
98311201614.11.200831.12.200847100000021900219003,2453,2503,249
98210101819.12.200821.01.20093333193,9230222302222,4902,5002,498
Spolu [mil. SKK]300012279487