en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 2005

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
951504001 21.01.2005 15.04.2005 84 1000000 47662 25000 3,410 3,680 3,590
950807004 15.04.2005 08.07.2005 84 1000000 47657 35000 2,420 2,740 2,639
952907005 06.05.2005 29.07.2005 84 1000000 37470 35000 2,700 3,000 2,907
952608007 03.06.2005 26.08.2005 84 1000000 47539 35000 2,950 2,990 2,988
953009008 08.07.2005 30.09.2005 84 1000000 53872 35000 2,880 2,980 2,945
952110010 29.07.2005 21.10.2005 84 1000000 43900 35000 2,930 2,980 2,972
951811011 26.08.2005 18.11.2005 84 1000000 36898 35000 2,959 2,990 2,977
952312013 30.09.2005 23.12.2005 84 1000000 36288 35000 2,955 2,999 2,992
951301014 21.10.2005 13.01.2006 84 1000000 30353 14253 2,988 3,000 2,996
951703017 23.12.2005 17.03.2006 84 1000000 26711 5801 2,985 3,000 2,999
Spolu [mil. SKK] 408350 290054  

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 2008

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkovýakcept.minimálnamaximálnapriemerná
98110400118.01.200811.04.200884100000028975289754,2444,2504,248
98020500208.02.200802.05.200884100000033980309804,2444,2504,248
98300500407.03.200830.05.200884100000043250300004,2434,2494,247
98040700511.04.200804.07.200884100000034275300004,2434,2494,246
98250700602.05.200825.07.200884100000021100211004,2444,2494,248
98220800830.05.200822.08.200884100000017550175504,2444,2504,248
98260900904.07.200826.09.200884100000014800148004,2494,2494,249
98171001125.07.200817.10.200884100000014350143504,1904,2504,245
98141101222.08.200814.11.200884100000015670156704,2494,2504,249
98191201426.09.200819.12.200884100000017040170404,2494,2504,250
98311201517.10.200831.12.2008751000000690069004,2474,2504,249
98311201614.11.200831.12.200847100000021900219003,2453,2503,249
98210101819.12.200821.01.20093333193,9230222302222,4902,5002,498
Spolu [mil. SKK]300012279487