en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 2006

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
960704001 13.01.2006 07.04.2006 84 1000000 28575 5553 2,997 3,000 2,999
960906004 17.03.2006 09.06.2006 84 1000000 6310 210 3,497 3,500 3,498
963006005 07.04.2006 30.06.2006 84 1000000 9053 300 3,500 3,500 3,500
963108008 09.06.2006 31.08.2006 83 1000000 23445 22691 3,980 4,000 4,000
962010011 28.07.2006 20.10.2006 84 1000000 1364 222 4,500 4,500 4,500
962411013 31.08.2006 24.11.2006 85 1000000 2883 1550 4,499 4,500 4,499
961201015 20.10.2006 12.01.2007 84 1000000 7100 500 4,750 4,750 4,750
961602017 24.11.2006 16.02.2007 84 1000000 1950 1150 4,749 4,750 4,750
960903018 15.12.2006 09.03.2007 84 1000000 36613 36113 4,739 4,750 4,748
Spolu [mil. SKK] 117293 68289  

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 2008

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkovýakcept.minimálnamaximálnapriemerná
98110400118.01.200811.04.200884100000028975289754,2444,2504,248
98020500208.02.200802.05.200884100000033980309804,2444,2504,248
98300500407.03.200830.05.200884100000043250300004,2434,2494,247
98040700511.04.200804.07.200884100000034275300004,2434,2494,246
98250700602.05.200825.07.200884100000021100211004,2444,2494,248
98220800830.05.200822.08.200884100000017550175504,2444,2504,248
98260900904.07.200826.09.200884100000014800148004,2494,2494,249
98171001125.07.200817.10.200884100000014350143504,1904,2504,245
98141101222.08.200814.11.200884100000015670156704,2494,2504,249
98191201426.09.200819.12.200884100000017040170404,2494,2504,250
98311201517.10.200831.12.2008751000000690069004,2474,2504,249
98311201614.11.200831.12.200847100000021900219003,2453,2503,249
98210101819.12.200821.01.20093333193,9230222302222,4902,5002,498
Spolu [mil. SKK]300012279487