en en

Dáta za zvolené obdobie

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 2007

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkový akcept. minimálna maximálna priemerná
970308005 11.05.2007 03.08.2007 84 1000000 73661 20000 4,050 4,180 4,149
972408007 01.06.2007 24.08.2007 84 1000000 50400 30000 4,150 4,249 4,231
972109008 29.06.2007 21.09.2007 84 1000000 23900 17000 4,240 4,250 4,249
972610009 03.08.2007 26.10.2007 84 1000000 22490 22290 4,240 4,250 4,247
971611011 24.08.2007 16.11.2007 84 1000000 29110 23110 4,240 4,250 4,248
971412012 21.09.2007 14.12.2007 84 1000000 20500 19000 4,248 4,250 4,250
971801014 26.10.2007 18.01.2008 84 1000000 14690 13690 4,246 4,250 4,248
970802015 16.11.2007 08.02.2008 84 1000000 28500 23500 4,246 4,250 4,249
970703016 14.12.2007 07.03.2008 84 1000000 30900 30900 4,246 4,250 4,250
Spolu [mil. SKK] 294151 199490  

Úrokové sadzby na primárnom trhu PP NBS dosiahnuté v aukciách v roku 2008

Číslo
emisie
Dátum
emisie
Dátum
splatnosti
Lehota splatnosti
v dňoch
Menovitá hodnota
v Sk
Dopyt
v mil. Sk
Akceptovaná úroková sadzba v % p.a.
celkovýakcept.minimálnamaximálnapriemerná
98110400118.01.200811.04.200884100000028975289754,2444,2504,248
98020500208.02.200802.05.200884100000033980309804,2444,2504,248
98300500407.03.200830.05.200884100000043250300004,2434,2494,247
98040700511.04.200804.07.200884100000034275300004,2434,2494,246
98250700602.05.200825.07.200884100000021100211004,2444,2494,248
98220800830.05.200822.08.200884100000017550175504,2444,2504,248
98260900904.07.200826.09.200884100000014800148004,2494,2494,249
98171001125.07.200817.10.200884100000014350143504,1904,2504,245
98141101222.08.200814.11.200884100000015670156704,2494,2504,249
98191201426.09.200819.12.200884100000017040170404,2494,2504,250
98311201517.10.200831.12.2008751000000690069004,2474,2504,249
98311201614.11.200831.12.200847100000021900219003,2453,2503,249
98210101819.12.200821.01.20093333193,9230222302222,4902,5002,498
Spolu [mil. SKK]300012279487