en en

Úroková sadzba pre jednodňové refinančné a sterilizačné obchody za celú históriu

platné od sadzba
refinančná sterilizačná
10.12.2008* 3,50 % 1,50 %
12.11.2008 4,25 % 2,25 %
29.10.2008 4,75 % 2,75 %
25.04.2007 5,75 % 2,25 %
28.03.2007 6,00 % 2,50 %
27.09.2006 6,25 % 3,25 %
26.07.2006 6,00 % 3,00 %
31.05.2006 5,00 % 3,00 %
01.03.2006 4,50 % 2,50 %
01.03.2005 4,00 % 2,00 %
29.11.2004 5,50 % 2,50 %
01.07.2004 6,00 % 3,00 %
29.04.2004 6,50 % 3,50 %
29.03.2004 7,00 % 4,00 %
22.12.2003 7,50 % 4,50 %
26.09.2003 7,75 % 4,75 %
18.11.2002 8,00 % 5,00 %
27.04.2002 9,50 % 6,50 %
26.03.2001 9,00 % 6,00 %
27.12.2000 9,25 % 6,25 %
31.08.2000 9,50 % 6,50 %
29.05.2000 10,00 % 7,00 %
27.03.2000 10,50 % 7,50 %
01.02.2000 12,00 % 8,00 %
* Úroková sadzba bola platná do 31. 12. 2008 XML-súbor