en en

Mesačné, kumulatívne a ročné prehľady kurzov

Hodnoty v tabuľkách majú len informatívny charakter.
Pre vyplnenie daňových priznaní môžete použiť kumulatívny prehľad kurzov.

Mesačný prehľad

obsahuje údaje o denných referenčných výmenných kurzoch ECB jednotlivých cudzích mien voči jednému euru za vybraný mesiac a rok. V poslednom riadku je uvedená priemerná hodnota za daný mesiac. Do ukončenia mesiaca je vypočítaný priemer len priebežným údajom.


Kumulatívny prehľad

obsahuje priemerné hodnoty výmenných kurzov jednotlivých cudzích mien voči jednému euru za ukončené mesiace a štvrťroky. Posledný riadok obsahuje priemer za ukončený rok (priemerný ročný kurz).


Ročný prehľad

(Passport) obsahuje denné referenčné výmenné kurzy ECB jednotlivých cudzích mien voči jednému euru za daný rok a môže slúžiť ako podklad pre ďalšie automatizované spracovanie.